Siirry suoraan sisältöön

Jyväskylä ottaa vetovastuuta kansallisesta Sport Suomi -verkostosta

Ihmisiä keskustelemassa
Ihmisiä keskustelemassa

BSJKL_Yliopisto_Ruusupuisto_3Jyväskylän vetämä Sport Suomi -vetovastuuhanke vahvistaa alueiden välistä liikuntadatan hyödyntämistä sekä kiihdyttää kansainvälistä innovaatio- ja liiketoimintaa. Mukana vetovastuuhanketta toteuttamassa ovat Lahden ja Kuopion kaupungit.

Vetovastuuhankkeet ovat kaksivuotisia hankkeita. Niissä kehitettävät teemat perustuvat valtion ja 16 kaupunkiseudun solmimiin ekosysteemisopimuksiin. Mukana on kuusi vetovastuuhanketta, jotka edistävät seuraavien teemojen innovaatio- ja liiketoimintaa: vihreä sähköistäminen, akkukemikaalit, liikkuvat työkoneet, fotoniikka sekä liikunta ja digitaaliset terveys- ja hyvinvointiteknologiat.

Sport Suomi -vetovastuuhankkeella vahvistetaan alueiden yhteistä osaamista ja yhteiskehittämistä sekä lisätään alan kansainvälistä näkyvyyttä. Hankkeen osaamisverkoston avulla kehitetään liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialojen liiketoimintaedellytyksiä sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Kansallisesti liikunta- ja hyvinvointidatan laajemmassa hyödyntämisessä on mahdollisuuksia niin tiedolla johtamisen, tutkimus- ja kehitystoiminnan kuin kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaksivuotisen hankkeen aikana selvitetään datan hyödyntämisen reunaehtoja, mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia niin yritysten, korkeakoulujen kuin kaupunkien kesken.

- Olen iloinen kolmen kaupungin vahvasta yhteistyöstä, jossa Kuopio ja Lahti ovat Jyväskylän kanssa toteuttamassa hanketta. Lisäksi Helsingin ja Rovaniemen kaupungit ovat tiiviisti mukana keskusteluissa, kertoo projektipäällikkö Nina Rautiainen.

Pitkän aikavälin visiona on, että Suomi tunnetaan kansainvälisesti liikunnan ja hyvinvoinnin keskittymänä, jossa yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät. Liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialojen liiketoimintaa vauhditetaan kehittämällä pilotointi- ja kokeiluympäristöjä sekä hyödyntämällä uusia teknologioita ja dataa.

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä!

Tutustu muihin artikkeleihin