Siirry suoraan sisältöön

Kaupunginhallitukselle oikaisupyyntö Hippos-hankkeen osakassopimuksen muutoksesta

Kaupunginhallitukselle oikaisupyyntö Hippos-hankkeen osakassopimuksen muutoksesta

Hippos_havainnekuva_front_view_PESArkkitehdit2021Jyväskylän kaupunginhallitukselle on jätetty oikaisupyyntö Hippos-hankkeen osakassopimuksen muutoksesta.

Jyväskylän kaupunginhallituksen 7.12.2021 kokouksen päätökseen Jyväskylän Hippos Ky:n osakassopimuksen muutoksesta on jätetty 4.1. oikaisupyyntö. Oikaisupyynnössä vaaditaan, että kaupunginhallituksen päätös 7.12.2021/383 on kumottava kuntalain 6, 46, 126-129, 130 ja 133-135 §:n nojalla. Kaupunginhallitus pyrkii käsittelemään asiaa viimeistään kokouksessaan 17.1. ja antaa oikaisupyyntöön vastineen.

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2021 kokouksessaan Jyväskylän Hippos Ky:n ja Jyväskylän Hippos GP Oy:n Osakassopimuksen ja Jyväskylän Hippos Ky:n yhtiösopimuksen muutossopimuksen.

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa Hippos Ky:n ja Hippos GP:n toiminnasta, rahoittamisesta, hallinnosta ja päätöksenteosta, Hippos Ky:n yhtiöosuuksien omistuksesta ja luovuttamisesta, Hippos GP:n osakkeiden omistuksesta ja luovuttamisesta, exit-järjestelystä sekä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa. Kaupungin yhtiöpanos ja tehdyt muutokset Jyväskylän Hippos Ky:öön ja Jyväskylän Hippos GP Oy:öön ovat kaupunginvaltuuston vuosina 2018 ja 2019 hyväksymien pääperiaatteiden mukaisia.

Hippos-hankkeeseen on kohdistunut aikaisemmin kaksi valitusta, joista ensimmäinen on hylätty Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 22.9.2020, samoin valituslupahakemus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on hylätty. Toinen valitus, joka kohdistuu kaupunginvaltuuston vuoden 2020 päätökseen, on edelleen käsittelyssä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Nyt jätetty oikaisupyyntö on pääteemoiltaan osin sama kuin aikaisemmat valitukset.

Oikaisupyynnöllä voi olla merkittävä aikataulu- ja kustannusriski Hippos-hankkeeseen, tavoitteena on ollut rakentamisen käynnistyminen tänä keväänä.

Liitteet:

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin, p. 040 581 9958

Tutustu muihin artikkeleihin