Siirry suoraan sisältöön

Nixun ja IOXIOn pilotoima digitaalinen palvelu menestyy osana Jyväskylän Smart City -hanketta

Älyavain ja lukko
Älyavain ja lukko

alyavain_kangasNixu ja IOXIO pilotoivat onnistuneesti luotettavan tiedonjakoalustan Jyväskylän kaupungille. Pilotti auttoi luomaan Jyväskylän seudulle yhteentoimivan palveluinfrastruktuurin älykaupunkipalvelujen tarjoajan käyttöön.

Smart City -hankkeen ensimmäisessä käyttötapauksessa Nixun identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu (IAM) ja IOXIOn Dataspace-palvelu yhdistettiin alustaksi, joka mahdollistaa digitaalisten palvelujen ja fyysisten tilojen pääsynhallinnan helposti ja turvallisesti etänä. Pilottiympäristö valmistui kesäkuussa 2022.

Luotettavan tiedonvaihdon yhdistäminen digitaalisiin identiteettipalveluihin luo lisäarvoa ihmisille ja yrityksille ja vie älykaupunkikehityksen uudelle tasolle

Osana strategisia tavoitteitaan Jyväskylän kaupunki pyrkii luomaan Jyväskylän seudulle kansainvälisesti kilpailukykyisen ja sujuvasti toimivan asuin- ja liikeympäristön. Digitaaliset työkalut ovat avainasemassa kaupungin pyrkiessä tavoitteeseen lähivuosikymmenten aikana. Jyväskylässä on kuitenkin huomattu, etteivät markkinoiden nykyiset älykaupunki- ja IoT-ratkaisut tarjoa riittävästi arvoa yksilöille tai yrityksille. Markkinoilta puuttuu ratkaisu, joka yhdistäisi yhteiskäyttöisen digitaalisen identiteetinhallinnan ja organisaatioille suunnatun luotettavan tiedonvaihdon. Nixu ja IOXIO valittiin kaupallisiksi kumppaneiksi innovaatiohankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää palvelumalli älykaupunkipalvelujen tarjoajalle ja toteuttaa yhteiskäyttöisen ja luotettavan palveluinfrastruktuurin ensimmäinen pilotti.

”Olemme ylpeitä saadessamme osallistua tällaiseen hankkeeseen. Se sopii Nixun missioon pitää digitaalisen yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Lisäksi se hyödyttää kaikkia yhteiskunnan osapuolia kansalaisista julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Tällaiset ratkaisut mahdollistavat digitalisoitumista nopeuttavien alustojen kehittämisen ja tarjoamisen. Samalla ne purkavat esteitä monilta toimijoilta”, kertoo Veera Relander, Nixun digitaalisen identiteetinhallinnan liiketoimintajohtaja.

Yhteiskäyttöinen digitaalisen identiteetin hallinta ja luotettava tiedonvaihto ovat avain parempiin fyysisiin ja digitaalisiin palveluihin

Nixun identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisu ja IOXIOn Dataspace-palvelu yhdistettiin onnistuneesti Jyväskylän Kankaan alueella toteutetussa pilotissa. Siinä asukkaat pystyivät hallitsemaan kotiavaimeensa yhdistetyllä digitaalisella identiteetillä pääsyä asukkaiden palveluportaaliin ja useisiin fyysisiin tiloihin, kuten pysäköintihalliin.

”Pilotti sai loistavan vastaanoton Kankaan asukkailta. Pilotin alettua sana sen hyödyistä levisi asukkaiden keskuudessa, ja monet ottivat meihin yhteyttä voidakseen osallistua ja saada pääsyn pysäköintitiloihin kotiavaimellaan. Tässä pilotissa todella onnistuimme luomaan ihmisille ’koettua älykkyyttä’. Juuri siihen pyrimme Jyväskylän digitaalisten palvelujen kehityksellä”, iloitsee innovaatiohankkeen johtaja Mika Kataikko Business Jyväskylästä.

Pilotin lisäksi hankkeessa kehitettiin käyttötapaukset vanhusten kotihoidon ja urheilukeskuspalvelujen tueksi. Myös ne hyötyisivät merkittävästi samasta yhteentoimivuudesta ja niistä digitaalisista valmiuksista, jotka pilotin infrastruktuuri tarjosi älykkään asumisen käyttöön Kankaalla.

Kaupallistamisvaihe käynnistyy – uudet kumppanit tervetulleita!

Älykaupunkipalvelujen tarjoajan konsepti ja pilotin tulokset esiteltiin 4.8.2022 City in the Pocket -tilaisuudessa osana Jyväskylä Business Rally -tapahtumakokonaisuutta. Nyt hankkeessa on edetty kaupallistamisvaiheeseen, johon aidosti käyttäjäkeskeisistä älykaupunkiratkaisuista kiinnostuneet sidosryhmät ovat tervetulleita.

Lisätietoja pilotista ja sen mahdollistaneesta identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisusta saat ottamalla yhteyttä.

 

Tutustu muihin artikkeleihin