Siirry suoraan sisältöön

PK-yritysten avainhenkilöitä digikyvykkäiksi – Tarjolla maksutonta digikoulutusta

Nainen käyttää tietokonetta
Nainen käyttää tietokonetta

Nainen työskentelee tietokoneellaJyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylä käynnisti vuoden 2022 alusta alkaen hankkeen, jossa keskisuomalaisten pk-yritysten avainhenkilöitä koulutetaan ymmärtämään paremmin digitalisaation hyödyntämistä yritystoiminnassa. Koulutukset soveltuvat erityisesti pk-yritysten johdolle, kuten esimerkiksi toimitusjohtajille ja teknologiajohtajille.

Koulutuksissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tarkoittaa IoT (Internet of Things) tai Teollinen Internet ja miten voin hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassani?
 • Mitä dataa tulisi kerätä, miten dataa voi hyödyntää?
 • Digitalisaation megatrendit, mitä ne tarkoittavat minun toiminnassani?
 • Laitteet, etäyhteydet ja etähallintajärjestelmät – miten hyödynnän niitä?
 • Tekoäly – mihin se voisi sopia yritykseni toiminnassa?
 • IT-ammattilaiset puhuvat outoa kieltä – miten ymmärtäisin termejä paremmin?

Hankkeen taustana on teollisille toimijoille vuonna 2019 kohdennettu selvitys yritysten digitalisaatiosta ja avainhenkilöiden digikyvykkyyksistä. Tutkimuksessa haastateltiin 21 teollisen alan pk-yritystä. Selvityksestä kävi ilmi, että digitalisaation mahdollisuuksia, kuten datan keräämistä ja hyödyntämistä, IoT-ratkaisuja, kyberturvallisuutta, tekoälyä ja koneoppimista ei riittävästi osata ja kyetä hyödyntämään keskisuomalaisissa pk-yrityksissä. Vastauksista ilmeni, että kiinnostusta on, mutta usein osaaminen ja ymmärrys mm. teknologioiden ja ratkaisujen hyödyntämisessä on puutteellista.

– Kaikkien yritysten tulisi digitalisoitua, jotta yrityksen toimintaa voidaan jatkossakin tehdä tehokkaasti. Tuotteiden ja palveluiden on siirryttävä verkkoon silloin kun se on perusteltua. Ongelmana on tällä hetkellä se, että pk-yritysten avainhenkilöt eivät välttämättä tiedä tarpeeksi, mitä digitalisaatio voisi tarkoittaa omassa yrityksessä, kertoo hankkeesta vastaava projektipäällikkö Mika Kataikko Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylästä.

– Tulevissa koulutuksissa annetaan valmiudet tarkastella oman toiminnan digitalisaatiota ja ymmärtää, mitä sillä voidaan saavuttaa. Sitten kun johtajilla on kyky ymmärtää ja keskustella aiheesta paremmin, alkaa heillä olla kyvykkyyttä määritellä yrityksen tarpeita ja hankkia oikeaa digiasiantuntemusta, -tuotteita ja palveluita omaan yritykseen. Tällöin ei ajauduta tilanteisiin, että ollaan myyvien yritysten vietävissä. Tätä kautta päästään vaikuttavaan digitalisaatioon liiketoiminnassa, jatkaa Kataikko.

Kouluttajina Jyväskylän korkeakoulut

Hankkeen koulutuksista vastaavat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Koulutuksiin on jatkuva haku, joka avautuu marraskuun aikana. Koulutusjaksot ovat maksuttomia mukaan valituille osallistujille ja niitä järjestetään kuudesta eri aihealueesta, joista hakijat voivat valita joko yhden tai useamman.

Aihealueet ovat:
 1. Digitalisaation kehittämisen johtaminen
 2. Digitaaliset alustat, rajapinnat ja alustatalous
 3. Tietoturva, digiturvallisuus, kyberturvallisuus ja kokonaisturvallisuus
 4. Data, datatalous ja dataliiketoiminta
 5. Tiedon siirto, konnektiviteetti & IoT
 6. Tekoäly, oppivat järjestelmät ja data- analytiikka


Koulutusohjelma on jaettu vuosineljänneksiin. Kussakin neljänneksissä käynnistyy aina kaksi koulutusmoduulia ja niihin valitaan osallistujat edellisen kvartaalin aikana. Koulutuksiin sisältyy kyselyportaali, jossa yritysten edustajat voivat arvioida koulutusten onnistumista ja hyödyllisyyttä sekä kertoa toiveitaan tuleviin koulutuksiin.

– Haluamme mukaan toimialasta riippumattamatta kaikenlaisia pk-yritysten avainhenkilöitä, joita kiinnostaa digitalisaatio ja joilla on jo käsitys siitä, että tässä kehityksessä tulisi olla mukana. Erityisesti haluamme mukaan ”harhailijoita”, jotka miettivät, mitä nämä kaikki termit tarkoittavat minun yritykseni kohdalla ja miten näitä tulisi käytännössä toteuttaa oman liiketoiminnan kehittämiseksi, kommentoi Mika Kataikko. Nyt on hyvä hetki kouluttautua, sillä korona haastaa meitä vielä ensi vuonnakin löytämään uusia mahdollisuuksia. Lisäksi koulutukset ovat täysin maksuttomia.

Jatkossa yrityskohtaista syväkoulutusta

Peruskoulutuksen jälkeen kartoitetaan tarpeita yritysten avainhenkilöiden mahdolliseen syväkoulutukseen digitalisaation osa-alueissa. Hankkeen puitteissa on mahdollista kilpailuttaa alan asiantuntijayrityksiä tarjoamaan syvällisempää yrityskohtaista koulutusta aiheesta.
Tietoa ensivaiheen koulutusten sisällöistä ja hakemisesta saat täältä.

Koulutus liittyy Yritysten Digitaalisten Kyvykkyyksien kehittäminen 2021-2023-hankkeeseen ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tutustu muihin artikkeleihin