Siirry suoraan sisältöön

Rakentamisen ennakko-ohjauspalvelu yrityksille käynnistyy

Rakentamisen ennakko-ohjauspalvelu yrityksille käynnistyy

ihmiset tutkivat pihasuunnitelmaaJyväskylän kaupungin rakennusvalvonta ja Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylä käynnistävät yrityksille suunnatun palvelun, jolla helpotetaan rakentamisen aloittamista muun muassa rakennuslupien näkökulmasta. Yrityksille suunnattu ennakko-ohjaus on kaupunkirakenteen toimialan ja Business Jyväskylän yhteispalvelu, jolla sujuvoitetaan yritysasiakkaiden rakennushankkeiden lupakäsittelyä ja tiedonvälitystä sekä edistetään molemminpuolista vuorovaikutusta. Palvelu on maksuton ja avoin kaikille toimi- tai liiketilojen rakentamista suunnitteleville.

Hankkeen varhaisessa vaiheessa eniten hyötyä

Ennakko-ohjauksessa käydään läpi alustavat rakennussuunnitelmat, alueen kaavamääräykset sekä lupahakemuksen liitteeksi vaadittavat suunnitelmat ja asiakirjat.

Yritysten rakennusluvan hakuun liittyvään ennakko-ohjaukseen kannattaa osallistua rakentamishankkeen varhaisessa vaiheessa, eli esimerkiksi tontin varausaikana tai ennen hankkeen tarkempaa suunnittelua. Ennakko-ohjaus selkeyttää suunnittelutyötä ja edistää tulevaa lupakäsittelyä. Tulevaa hanketta voidaan yhdellä kertaa tarkastella kokonaisuutena huomioiden esimerkiksi ympäristöterveyden tai ympäristösuojelun näkökulmat. Parhaimmillaan varhaisen vaiheen yhteistapaamisella molemmat osapuolet välttyvät turhalta työltä ja ylimääräisiltä kustannuksilta.

– Rakentamisen lupiin ja muuhun lainsäädäntöön liittyvät asiat saattavat olla yrittäjille vieraita ja tulla yllätyksinä vasta lupaprosessivaiheessa. Nyt käynnistyvä palvelu on osa kaupungin yritysasiakkaiden palveluiden kehittämistä ja haluamme lisätä tällä palvelulla vuorovaikutusta ja tiedon vaihtoa yritysten ja kaupungin välillä. Kaupungin tavoite on mahdollistaa yrityksille sujuvat lupaprosessit, jotka osaltaan edistävät yritysten kasvua ja menestystä Jyväskylässä, kommentoi Pirkko Flinkman yritysasiakkaiden palveluiden kehityshankkeen projektipäällikkö Business Jyväskylästä.

Monta asiantuntijaa yrittäjien apuna

Yritysten ennakko-ohjauksessa ovat Jyväskylän kaupungilta mukana johtava rakennustarkastaja ja kaupunkikuva-arkkitehti sekä Business Jyväskylän edustaja. Mukana voi olla tapauskohtaisesti olla myös muita asiantuntijoita esimerkiksi ympäristöterveydestä.

Ennen tapaamista tulisi:
• perehtyä kohteen asemakaavaan
• pohtia rakentamishankkeen tai uuden toiminnan vaikutuksista liikenneyhteyksiin
• mikäli mahdollista, toimittaa alustavat suunnitelmat ennakkoon sähköpostitse: vesa.kantokoski[at]jyvaskyla.fi


Varaukset ennakko-ohjauspalveluun voi tehdä ma-to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15.
Palvelupiste Hannikaisen kautta: palvelupistehannikainen@jyvaskyla.fi tai 014 266 0108.

Ensimmäinen ohjausaika on 2.12. klo 9-11.

Lisätiedot:
Pirkko Flinkman, projektipäällikkö, Yritysasiakkaiden palveluiden kehityshanke, Business Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki

Rakentamisen ennakko-ohjauspalvelu on osa Jyväskylän kaupungin yritysasiakkaiden palvelujen kehityshanketta (2021-2025).

Jyväskylän kaupunki edistää yritysten kasvua ja uusien yritysten sijoittumista kaupunkiin. Menestyvällä yritystoiminnalla on vahva vaikuttavuus kaupungin vetovoimalle, työllisyydelle ja taloudelle. Jyväskylän kaupunki on selvittänyt yrityksille suunnattujen palvelujen nykytilan ja laatinut lähivuosille toimintasuunnitelman kaupungin tarjoamien yrityspalvelujen kehittämiseksi. Yritysasiakkaiden palvelujen kehityshankkeen tavoitteena on rakentaa kaupungin toimialoille yhtenäinen, ratkaisukeskeinen ja yritysmyönteinen toimintakulttuuri, jolla voidaan tuottaa lisäarvoa yrityksille ja rakentaa Jyväskylälle vahvaa kilpailuetua. Hankkeessa kehitetään toimialoittain asiakaspalvelujohtamista, yritysasiakkaiden palveluprosesseja mukaan lukien digitaaliset palvelut, yritysasiakaspalvelun prosessit ja yritysasiakaspalvelun mittaaminen.

Tutustu muihin artikkeleihin