Siirry suoraan sisältöön

Teollisuusyritysten resilienssi on kansallinen huoltovarmuustekijä

Teollisuusyritysten resilienssi on kansallinen huoltovarmuustekijä

BSJKL_art.55Sodan ja kriisien muokkaamassa maailmassa teollisuusyritysten kriisinkestävyys ja muokkautumiskyvykkyys ovat elintärkeitä liiketoiminnan kannattavuuden kuin kansallisen huoltovarmuuden takaamiseksi. Resilientti valmistava teollisuus -tapahtumassa 30.11.-1.12.2022 etsitään erilaisia ratkaisuja valmistavan teollisuuden kyberresilienssin ja digitaalisten toimintamallien vahvistamiseksi.

Teollisuuden alalla resilienssistä on tullut merkittävä kilpailukyvyn ja toimintavarmuuden tekijä, jota yksikään toimija ei kykene rakentamaan yksin. Business Jyväskylän ja SIXNET-verkoston järjestämä Resilientti valmistava teollisuus -tapahtuma tuo yhteen alan eri toimijoita etsimään yhteisiä malleja ja toimintatapoja resilienssin vahvistamiseksi erityisesti kyberturvallisuuden ja digitaalisen liiketoiminnan näkökulmista.

Tapahtuman avauspuheenvuoron teollisuuden kyberresilienssiin liittyen pitää Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden professori Martti Lehto, joka on työskennellyt aiemmin 30 vuoden ajan ilmavoimissa keskeisissä tiedustelun, valvonnan ja johtamisen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Venäjän hyökkäyssota on nostanut teollisuuden toimintavarmuuden ja kyberresilienssin myös kansallisen huoltovarmuuden osalta merkittäväksi tekijöiksi.

– Kuten SUPO syyskuisessa kansallisen turvallisuuden katsauksessaan arvioi, maahamme kohdistuu kohonnut tiedustelun tai vaikuttamisen uhka. Tähän syynä ovat ainakin Suomen Nato-jäsenyysprosessi ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Ukrainan sodassa on tehty lukuisia kybersabotaasihyökkäyksiä kriittistä infrastruktuuria kohtaan. Meidän on nyt Venäjän suunnalta luokiteltu epäystävälliseksi maaksi ja sen seurauksena mekin voimme kohdata kyberhyökkäyksiä eri muodoissaan. Venäjän toiminnan painopiste on Ukrainassa, mutta tulevaisuudessa tilanne voi muuttua. Nyt viimeistään yrityksissä tulee olla kyberturvallisuuden johtamisprosessit ja toimintatavat, riskien- ja jatkuvuudenhallinta sekä turvallisuusteknologia kunnossa sekä testattuna että harjoiteltuna, sanoo Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden professori Martti Lehto.

Jyväskylästä löytyy kovaa kyberosaamista, josta yritykset voivat hyötyä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuden yksikön JYVSECTECin ja Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden huippuosaaminen halutaan valjastaa entistä paremmin yritysten käyttöön. Tapahtumassa kootaan toimijaverkostoja yhteiseen työpajaan kyberturvallisuustoimijoiden kanssa ja etsitään teollisuuden resilienttejä toimintamalleja.

–Business Jyväskylälle ja SIXNET-verkoston toimijoille on tärkeää rakentaa siltoja tutkimuksen ja liiketoiminnan välille. Keski-Suomesta löytyy erittäin vahvaa resilienssiä ja kyberturvallisuutta tukevaa osaamista, mutta yrityksille voi olla haastavaa hahmottaa, miten sen avulla rakennetaan toimintavarmuutta ja kilpailukykyä. Tapahtuma on yksi keino, jonka avulla haluamme madaltaa kynnystä monipuoliselle yhteistyölle ja teollisuuden uudistamiselle, kertoo Business Jyväskylän projektipäällikkö Timo Harju.

Lisäksi tapahtumassa, joka on osa SIXNET-verkoston Roadshow-tapahtumasarjaa, työstetään kansallisen kestävän teollisuuden SIXNET-verkoston toimintamalleja edistämään entistä paremmin kansallista teollisuuden kilpailukykyä. SIXNET-verkostohankkeen tavoitteena on kehittää ylialueellista yhteistyötä eri teollisuuskaupunkien välillä tukemaan teollisuuden toimintaympäristöjen kehittymistä ja yritysten kasvua.

- SIXNET-hankkeen aikana rakennetaan pitkäjänteinen yhteistyön malli, jolla alueet kytketään teollisuuden tarpeisiin. Hankkeen aikana rakennettavan pysyvän verkoston tarkoitus on mahdollistaa teollisuus-, TKIO- ja julkistoimijoiden yhteistyö siten, että yrityksen löytävät verkoston kautta tarvitsemansa osaamiset kautta Suomen. Erilaisten toimijoiden kohtaamisia tavoitellaan myös Roadshow-tilaisuuksissa, kuten nyt Jyväskylässä. Roadshow’t ovat mahdollisuuksia verkostolle kuunnella yritysten tarpeita, ja tapahtumia hyödynnetäänkin SIXNET-verkoston ja sen toimien suunnittelussa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Suvi Hentilä.

Yksin et selviä – ilmoittaudu tapahtumaan

Resilientti valmistava teollisuus -tapahtuma kokoaa teollisuusyritykset, tutkimus- ja kehitystoimijat sekä kansallisen kestävän teollisuuden SIXNET-verkoston Jyväskylään resilienssiteeman ympärille 30.11.-1.12.2022. Keskiviikkona 30.11. ohjelmassa on vierailu Eteläporttiin, Euroopan moderneimmalle digitaaliselle teollisuusalueelle. Vierailun aikana kuulemme muun muassa Procemexin, Insta Automationin ja Gradian yhteistyössä pilotoimasta Voltti-oppimisympäristöstä sekä Moventas Oy:n toiminnasta.

Torstaina 1.12. syvennymme kyberresilienssin teemaan huippuasiantuntijoiden puheenvuorojen ja Tana Oy:n case-tarinan avulla. Aamupäivän puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus tutustua JAMK:in erilaisiin tutkimus- ja testausmahdollisuuksiin. Iltapäivän ohjelma jatkuu teemaa syventävillä rinnakkaistyöpajoilla, joissa yritykset ja eri toimijat pääsevät konkreettisesti työstämään ja keskustelemaan resilienssiä vahvistavista tai SIXNET-verkoston yhteistyötä edistävistä toimintamalleista.

Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumaan
Business Jyväskylä on mukana Uudistuva teollisuus -ekosysteemin osalta kestävän teollisuuden SIXNET-verkostohankkeessa. Resilientti valmistava teollisuus -tapahtuma on osa SIXNET Roadshow -tapahtumasarjaa, jossa vahvistetaan ja tuodaan esille alueiden osaamiskärkiä sekä luodaan verkostoitumismahdollisuuksia eri teollisuuden alan toimijoille.

SIXNET-verkostossa mukana ovat Jyväskylän lisäksi Tampere, Hämeenlinna, Seinäjoki ja Oulu. Kaksivuotinen hanke on osarahoitettu Pirkanmaan liiton myöntämällä Työ- ja elinkeinoministeriön ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen”-määrärahalla.

Tutustu muihin artikkeleihin