Siirry suoraan sisältöön

Tuotekehityksen kotipesä Jyväskylässä

Tuotekehityksen kotipesä Jyväskylässä

Harva tietää, että teknologiajätti Schaefflerin Industrial-divisioonalla on Jyväskylässä parinkymmenen hengen menestyksekäs tuotekehitystiimi. Neljä vuotta sitten perustetun yksikön kulmakiviksi ovat muodostuneet ketterä kehitysprosessi, aktiivinen partneriverkosto ja asiantuntevat osaajat.

Kun jyväskyläläinen Jarno Suomela lähes viisi vuotta sitten neuvotteli siirtymisestä monikansallisen Schaefflerin palvelukseen tuotekehitystehtäviin, suunnitelmana oli muuttaa perheen kanssa Saksaan. Arki ja elämä olivat kuitenkin juurtunut niin vahvasti Jyväskylään, että lopulta perhe päätti jäädä tänne.

Johdon kanssa käytyjen neuvottelujen ja selvitysten perusteella yrityksessä tunnistettiin Suomen vahvuudet uuden tuotteen kehitystä ajatellen. Työsopimus Schaefflerin kanssa syntyi ja Suomela sai tehtäväkseen perustaa Schaeffler Lifetime Solutions -yksikköön kuuluvan tuotekehitysyksikön Jyväskylään. 

Tarkoitus oli suunnitella uudenlainen IoT:ta hyödyntävä OPTIME-tuote, joka monitoroi ja tunnistaa teollisuuslaitteiden kunnossapitotarpeita. Normaalisti uuden tuotteen kehitysprosessiin kuluu yrityksessä 3–4 vuotta, mutta OPTIME-tuotteeseen meni noin vuosi. 

“Avauskokoonpanoon” hän rekrytoi kaksi entuudestaan tuttua asiantuntijaa.
– Koska tunsimme toisemme ja toistemme vahvuudet, meidän ei tarvinnut käyttää aikaa keskinäiseen perehtymiseen. Pääsimme heti ensimmäisestä päivästä alkaen vauhtiin, ja prototyyppi oli valmis jo 3–4 kuukautta aloituksesta, Suomela muistelee. 

– Näin jälkeenpäin on helpompi tunnistaa, miten iso merkitys oli sillä, että saimme rakentaa puhtaalta pöydältä sekä tiimin että partneriverkoston. Meillä on täällä Suomessa hyvin uniikki toimintaympäristö. Sen turvin pystyimme luomaan uudenlaisen prosessin, jolla syntyi nopeasti tuloksia. Yksikön perustaminen Suomeen muodostui menestystarinaksi, Suomela tiivistää.

>> Lue lisää: Jyväskyläläinen huipputiimi lunasti paikkansa globaalissa teollisuuskonsernissa

Osaaminen ja kumppaniverkosto Jyväskylän-yksikön vahvuudet

Tarkempi analysointi paljastaa, että tuotekehitysyksikön menestys on useamman tekijän summa. Ensimmäinen niistä on Suomelan mukaan osaaminen. 
– Nokian hajoaminen 10 vuotta sitten on johtanut omintakeisen yritysekosysteemin syntymiseen, missä jokainen yritys on oman alansa huippuosaaja. Tämän lisäksi yritysten henkilöt tuntevat toisensa hyvin. Se on hyvä pohja yhteistyölle.
– Suomessa on Schaefflerin tarpeita ajatellen ihanteellista teknologiaosaamista erityisesti IoT:n osalta, hän sanoo.

Toinen tukijalka muodostuu teollisista asiakkaista, jotka eivät ole maailman mittakaavassa erityisen suuria ja hakevat siksi kilpailuetua innovaatioista ja teknologiasta. 
– Löysimme paljon hyviä pilottiasiakkaita, joiden kanssa tuotetta kehitettiin, Suomela kertoo.

Onnistuminen ei olisi ollut myöskään mahdollista ilman johdon luottamusta. Isoissa konserneissa on usein tarkat prosessit, joiden mukaan toimitaan. Suomela sai tiimeineen johdon tuen ja luvan toimia aluksi omalla prosessillaan. Erikoisluvalla toteutettu tuotekehitys on nyt auditoitu sisäisesti ja vakiintunut osaksi tiimin toimintatapaa. 

Schaeffler_product

Fokus käyttäjäkokemukseen ja asiakasarvoon

Suomela nostaa menestyksen yhdeksi kulmakiveksi keskittymisen “teknisen harjoituksen” sijaan kohderyhmän käyttäjäkokemukseen. Hän sanoo, että tiimille oli alusta asti erittäin selvä visio asiakasarvosta, jota halutaan rakentaa. 
– Kaikki tuotetta käyttävät ovat ihmisiä, jotka ovat tottuneet helppokäyttöisiin kuluttajatuotteisiin ja osaavat arvostaa yksinkertaista designia. 
– Suunnittelemamme sensori onkin hyvin erinäköinen kuin teolliset tuotteet perinteisesti – sen lisäksi että se on hyvin yksinkertainen, mukava ja helppo käyttää, se muistuttaa väriltään ja muodoiltaan kuluttajatuotetta, Suomela kuvailee. 
– Lopputulos on helppokäyttöinen ja edullinen tuote, jota on tänä päivänä käytössä maailmalla jo kymmeniä tuhansia kappaleita.

Jyväskylässä oikeanlaisia osaajia

Jyväskylä on ollut yksikölle hyvä paikka kasvaa ja kehittyä. Myös työntekijöille arjen ja työn yhteensovittaminen on täällä helppoa. Suomelan mukaan profiililtaan sopivia osaajia on Jyväskylässä hyvin tarjolla. Tuotekehitystiimi on kasvanut neljässä vuodessa 25 henkeen, joista 22 työskentelee Jyväskylässä. 

Suomela arvioi, että vuoden päästä Jyväskylän tiimin koko lähentelee jo kolmeakymmentä. 
– Rekrytointi on onnistunut erittäin hyvin. Olemme käyttäneet kumppania, eli headhunttausta, jolloin prosessi on ollut erittäin sujuva.

Hän huomauttaa, ettei henkilömäärä yksissään anna riittävää kuvaa toiminnan laajuudesta. 
– Liiketoiminnan kasvu on moninkertaistunut neljässä vuodessa. Jyväskylä on hyvin laaja-alaisesti kiinni tässä bisneksessä.

Kasvua vetyteknologiasta

Lifetime Solutionsin tuotekehitysyksikkö on neljässä vuodessa vahvistanut asemansa, ja nyt Schaefflerissa suunnitellaan vetyteollisuuteen liittyvän liiketoimintayksikön laajenemista Jyväskylään. Vetyteknologia on merkittävässä osassa Schaefflerin Tiekartta 2025 -strategiakehyksessä. 
– Suomalaisella vetyosaamisella on jo hyvä maine maailmalla. Etsimmekin parhaillaan Jyväskylään vetyteknologian asiantuntijaa, joka ottaisi vastuulleen Schaefflerin tarjoaman ja teknologia- ja liiketoimintapartneriverkoston rakentamisen, Suomela vinkkaa.

Menestyksen kulmakivet Jarno Suomelan mukaan:

1 Asiantuntemus ja osaajat
2 Vahva teknologiaosaaminen
3 Asiakasarvo ja käyttäjäkokemus keskiöön
4 Motivoitunut asiakas- ja partneriverkosto
5 Johdon tuki ja lupa toimia uudella tavalla


Teksti: Annukka Ollitervo
Kuvat: Kari Merikanto

Tutustu muihin artikkeleihin