Siirry suoraan sisältöön

Yrityksille luvassa entistä sujuvampaa asiakaspalvelua

Yrityksille luvassa entistä sujuvampaa asiakaspalvelua

BSJKL_art.50Jyväskylän kaupunki kehittää yrityksille tarjoamiaan palveluja ja asiointikokemusta entistä asiakaslähtöisemmiksi. Koko kaupunkiorganisaation läpileikkaavaa uudistusta pilotoidaan ensimmäisenä kaupunkirakennepalveluiden ja Business Jyväskylän yhteistyönä.

Tukemalla yritysten kasvua ja kehittymistä edistetään myös Jyväskylän elinvoimaa ja työllisyyttä. Tämä ajatus on taustalla vuonna 2020 käynnistyneessä yritysasiakaspalvelun uudistustyössä, joka tulee läpileikkaamaan lähivuosina koko kaupunkiorganisaation ja kaikki toimialat.

– Tavoitteemme on kehittää kaupungin palveluja asiakaslähtöisemmiksi ja tiivistää toimialojen välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua, jotta yritysten asiointi kaupungn kanssa olisi mahdollisimman sujuvaa, kiteyttää kehityshankkeesta vastaava Business Jyväskylän projektipäällikkö Pirkko Flinkman.

– Haluamme myös kannustaa yrityksiä hyödyntämään monipuolisesti kaupungin tarjoamia, muitakin kuin viranomaispalveluja. Meillä on jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet tukea yritysten kasvua esimerkiksi sijoittumis-, rekrytointi- ja liiketoiminnan kehittämispalveluilla, hän sanoo.


Prosesseihin läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta

Flinkmanin mukaan hyvä palvelu edellyttää, että asiakaspalvelutyötä tekevät ymmärtävät mahdollisimman hyvin yritysten arkea ja tarpeita.
– Yritysten hankkeilla ja päätöksillä on merkittävä vaikutus kaupungin elinvoimaan, talouteen ja työllisyyteen. On tärkeää, että tämä merkitys tunnistetaan koko kaupunkiorganisaatiossa, hän painottaa.

Flinkman mainitsee esimerkkinä lupahakemusten käsittelyajan.
– Kahden kuukauden käsittelyaika on viranomaistehtävissä usein välttämätön, mutta yritykselle, jolla on käsillä tärkeä kehityshanke, aika voi tuntua pitkältä.

Ratkaisuna on ottaa käyttöön uusia digitaalisia palveluja sekä yhteiset työkalut asiakastiedon käsittelyyn ja seurantaan.

– Oman lupa- tai muun prosessin ajantasainen seuraaminen digitaalisesti parantaa viestintää ja toimintamme läpinäkyvyyttä. Myös hakemuksiin liittyvät mahdolliset täydennyspyynnöt tavoittavat nopeasti yritykset digitaalisia kanavia pitkin.

flinkman_pirkko

Business Jyväskylän projektipäällikkö Pirkko Flinkman.

Kaupunkirakennepalvelut pilottina

Kaupungin eri toimialoista erityisesti kaupunkirakenne on jatkuvassa yhteistyössä yritysasiakkaiden kanssa. Siksi se toimii myös asiakaspalvelu-uudistuksen pilottikohteena.

– Merkittävin ensivaiheen satsauksemme on entistä proaktiivisempi yritystonttien myynti. Vaikka ihan “yhden luukun periaatteeseen” ei päästä, saamme kuitenkin selkeytettyä ja sujuvoitettu palvelua, Flinkman sanoo tyytyväisenä.

Käytännön esimerkki asiakaslähtöisyyden kehittämisestä on kaupunkirakennepalveluiden ja Business Jyväskylän yhdessä julkaisema yrityksille suunnattu tonttisivusto. Sieltä löytyy kaupungin tarjoamien tonttien lisäksi tulevaisuudessa myös yksityistä yritystonttitarjontaa.
– Tonttisivusto on yksityiselle tontinomistajalle hyvä mahdollisuus saada näkyvyyttä kaupungin tonttitarjonnan yhteydessä. Toivomme, että mahdollisimman moni yksityinen tontinomistaja hyödyntäisi palveluamme. Näin uutta tonttia etsivillä yrityksillä on nähtävillä kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot yhdessä osoitteessa, Flinkman sanoo.

Tutustu kaupungin yritystontteihin.

 

Henkilöstö ja yritykset mukana kehitystyössä

Flinkman muistuttaa, että asiakaspalvelun uudistamisessa ei ole kyse vain järjestelmistä ja prosessikuvauksista, vaan ennen kaikkea toimintatapojen ja -kulttuurin muutoksesta – ihmisistä.
– Nyt aloitettu toimintakulttuurin muutos edellyttää meiltä uudenlaista tapaa ajatella, toimia ja johtaa, hän pohtii.
– Ihmiset ovat tässä kaikkein tärkeimmässä roolissa, sillä he tekevät muutoksen. Heillä on paras ymmärrys omasta työstään ja hyviä ideoita sen kehittämiseksi.

– Entistä parempi ja sujuvampi yritysasiakaspalvelu syntyy järjestelmällisellä työllä, jonka toteuttamista tuetaan ja seurataan.

Myös paikalliset yritykset ovat tiiviisti mukana kehitystyössä. Myöhemmin tänä vuonna käynnistyy uusi yritysasiakasraati, jonka tehtävänä on sparrata prosesseja ja avata yritysten näkökulmaa palveluiden kehittämisessä.

Oletko kiinnostunut osallistumaan yritysraatiin?  Ota yhteyttä Pirkko Flinkmaniin: puh. 050 568 7846

 

Tutustu muihin artikkeleihin