businessman working with digital tablet computer and smart phone with digital business strategy layer effect on wooden desk as concept

Uudistuva teollisuus

Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja automaation aikaansaamasta voimakkaasta murroksesta on puhuttu jo vuosia. Älykkään valmistuksen ytimessä on digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen, joihin yhdistyvät moderni tuotesuunnittelu ja -kehitys. Robotiikkaa ja automatisaatiota on hyödynnetty jo pitkään, mutta niiden rooli tuotannossa kasvaa edelleen – lisäksi rinnalle ovat tulleet mm. 3D-tulostus, tekoäly, pilvipalvelut, esineiden internet, lisätty todellisuus ja virtuaaliset testausympäristöt. 

Uudistuvan teollisuuden arvoverkostotyöhön osallistuminen mahdollistaa paikallisille toimijoille toimintaympäristön muutoksessa menestymisen vieläpä siten, että yhteistyön ympärille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Uudistuva teollisuus on Keski-Suomen kärkiala.

Tutustu kärkialaan

Verkosto teollisuuden toimijoille

Meneillään oleva digitalisaation ja automaation vallankumous tulee vaikuttamaan valmistavan teollisuuden toimintamalleihin myös Keski-Suomessa. Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö tukee ja vauhdittaa muutosta luomalla arvoverkostoja, joiden kautta paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus päästä osalliseksi sellaisiin verkostoihin, joista kansainväliset toimijat ovat kiinnostuneita. Tavoitteena on myös haastaa yritykset ottamaan käyttöönsä resurssiviisauden ja kiertotalouden tarjoamat uudet liiketoimintamallit sekä työkalut osaksi omaa liiketoimintaansa.

Uudistuvan teollisuuden arvoverkosto kootaan kevään 2020 aikana suuryrityksistä tunnistettavien teknologia- ja palveluhaasteiden ympärille. Arvoverkostotyöskentely tarkoittaa osallistumista fasilitoituihin työpajoihin, joissa verkostotoimijat rakentavat yhteisen palvelutarjoaman suuryrityksistä tunnistettuihin pilotointikohteisiin. 

Lue miten keskisuomalaiset teollisuusyritykset voivat kehittää 3D-tulostamisen kompetenssiaan ja uudistaa liiketoimintamallejaan sekä luoda kilpailukykyä uuden teknologian avulla.

Arvoverkosto on tarkoitettu valmistavan teollisuuden ja sitä tukeville osaamisintensiivisille yrityksille, kuten suunnittelu- ja IT-toimijoille sekä oppi- ja tutkimuslaitoksille. 

arvoverkostot uudistuva teollisuus yleiskuva vaaka

 

arvoverkostot uudistuva teollisuus pysty

 

Valmistavan teollisuuden murros vaatii uudenlaista yhteistyötä

Uudenlaiset liiketoimintamallit, digitalisaatio ja modernit teknologiat vaativat valmistavan teollisuuden toimijoilta myös uutta osaamista ja yhteistyötä. Yhtenä esimerkkinä on datan hyödyntäminen valmistettavuuden kehittämisessä, virtuaalisuunnittelussa ja 3D-mallien luomisessa. Tuotekehityksen yhdistäminen uusimpaan valmistusteknologiaan edellyttää ymmärrystä datan keräämisestä ja hyödyntämisestä.

Arvoverkostotyöskentely edellyttää aktiivista verkostoitumista, uudenlaista strategista kumppanuutta, sillä yksittäisen yrityksen sijasta verkoston tehtävänä on yhteisen palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan kehittäminen pitkäaikaisena kumppanuutena.

Uudistuva teollisuus -arvoverkostoon pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön kehittämisasiantuntija ja projektipäällikkö Heikki Kinnuseen:
p. 050 434 2450
heikki.kinnunen@jyvaskyla.fi 

Eteläportti: valmistavan teollisuuden ja digitaalisuuden keskittymä

Eteläportista kehittyy Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä vuoteen 2030 mennessä. Jyväskylän eteläpuolella sijaitsevalle alueelle tulee sijoittumaan noin 60 teollisuuden ja sitä läpileikkaavien alojen kasvuyritystä, joilla on motivaatio pysyä digitalisaation, robotiikan, tekoälyn ja kiertotalouden aallonharjalla.

Eteläportin asemakaava sai lainvoiman syksyllä 2019 Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan päätöksillä. Ankkuriyrityksenä toimii tuulivoimaloiden voimansiirtoratkaisuja valmistava Moventas Gears Oy. 

Eteläportin teollisuuden ekosysteemi luo uudenlaista liiketoimintaa innovoinnin kautta. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä yritysten, verkostotoimijoiden sekä oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa. Arvoverkostossa määritellään mm. uudenlaista digitaalista palvelukonseptia, jota pilotoidaan liiketoimintaresurssien yhteiskäyttöalustana.

Lue lisää Eteläportista

Kaavayhdistelma Eteläportti

Eteläportti sijaitsee 9-tien varressa,  alle 10 minuutin ajomatkan päässä Jyväskylästä Tampereen suuntaan.

Osa Yritysryhmien arvoverkostotyö -projektia

Uudistuvan teollisuuden verkosto on osa Jyväskylän kaupungin ARVO-projektia (Yritysryhmien arvoverkostotyö – Liiketoimintaekosysteemien rakentaminen Keski-Suomessa 2019–2020). Projektia rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (EAKR), Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan ja Muuramen kunnat. Jyväskylän kaupunki toimii projektin koordinoijana.

Heikki Kinnunen, kehittämisasiantuntija ja projektipäällikkö, Eteläportti

3arrows-big

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pian yhteyttä.

Form background