Havainnekuva_Eteläportti

Uudistuvan teollisuuden ekosysteemi

Valmistava teollisuus on Keski-Suomen kivijalka ja johtavat teollisuusyritykset tuovat merkittävän osan alueen vientituloista. Jyväskylässä toimivat mm. Valmet, Tana, DB Santasalo ja Moventas Gears. Jyväskylään rakentuu vuoteen 2030 mennessä Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä, Eteläportti. Kaupungin eteläpuolelle sijoittuva alue tarjoaa toimintaympäristön noin 60:lle teollisuuden ja sitä läpileikkaavien alojen kasvuyritykselle. 

Business Jyväskylän tavoitteena on tunnistaa alueen teollisuusyritysten kehittämistarpeita, kärkiyritysten intressejä ja tuoda tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostojen toimijoita yhteisen kehittämisen äärelle. Tavoitteena on edistää teollisuuden uudistumista ja TKI-toimintaa sekä jalkauttaa yrityksiin digitalisaation ja viimeisimmän tutkimuksen mahdollistamia ratkaisuja ja kotiuttaa uudistumista vauhdittavaa rahoitusta. Toimialan vauhdilla etenevä murros luo entistä suuremman tarpeen innovatiivisille ratkaisuille, verkostoille, datan hyödyntämiselle, erilaisille yhteistyö- ja testausalustoille sekä uuden ajan osaajille. 

Ekosysteemin osaamiskärjet

Uudistuvan teollisuuden kehitysaskeleet liittyvät pääosin uusien resurssiviisaiden ja hiilineutraaleiden tuotanto- ja valmistusteknologioiden edistämiseen sekä uusien energia-, materiaali- ja kiertotalousratkaisuiden hyödyntämiseen ja biopohjaisten materiaalien käytön edistämiseen.  

Uudistuvan teollisuuden ekosysteemin agendalla on myös vauhdittaa älykästä valmistamista ja vihreää ja digitaalista siirtymää sekä luoda edellytyksiä teollisuus 5.0:n toteutumiselle – unohtamatta kyberturvallisten digitaalisten ratkaisuiden varmistamista. Kehitystyötä tehdään yhdessä alueen teollisuuden yritysten, Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä muiden tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.

Ekosysteemin osaamiskärjet
varaston hallinta etänä_iStock-1204732594_pieni

Uudistuvan teollisuuden osaamisen alat

1) Uudet tuotanto- ja valmistusteknologiat:

  • Vetytalous: polttokennoteknologian parantaminen ja vedyn puhdistaminen
  • Energiantuotanto ja -varastointi, mukaan lukien uudet akkuteknologiat (no-CO2)
  • Resurssiviisaat ja hiilineutraalit valmistusteknologiat 
2) Uudet materiaali ja -kiertotalousratkaisut 
  • Vähähiiliset ratkaisut, biomassan hyödyntäminen sekä kriittisten raaka-aineiden talteenotto
  • Materiaalivirtojen karakterisointi paremman hyödynnettävyyden näkökulmasta
  • Biokuitupohjaisten materiaalien funktionaalisen pinnoituksen kehittäminen
  • Biopohjaisten materiaalien käytön edistäminen
  • Biokuitupohjaisten tekstiilien funktionalisointi 
4) Älykäs valmistaminen ja teollisuus 5.0 
  • Laskennallinen päätöksenteko
  • Tekoälyohjatut järjestelmät, robotiikka, digitaaliset kaksoset, resurssiviisaus sekä tuotannon tehokkuusnäkökulmat 

5) Kyberturvalliset digitaaliset ratkaisut teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan 

Tule mukaan!

Yhdessä tehtävä ekosysteemityö johtaa esimerkiksi tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöhön, rohkeisiin kokeiluihin, tiedon ja osaamisen vahvistamiseen, uuteen liiketoimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin, uusiin työpaikkoihin ja globaalisti avautuviin oviin. 

Timo Harju, projektipäällikkö, Uudistuva teollisuus ekosysteemi


Jyväskylä on solminut Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Valtion ja yliopistokaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan lähivuosien strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnasta. Jyväskylän ekosysteemisopimuksen strategisen tason painopisteet ovat: liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi ja uudistuva teollisuus. Ekosysteemisopimus tukee kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja elinvoimaa sekä työllisyyttä ja osaamista. Sen avulla myös vahvistetaan Jyväskylän mainetta kansainvälisesti vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena. Sopimuksella edistetään Suomen hallituksen asettaman tavoitteen TKI-panostusten nostamisesta 2,7 prosentista 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.
 

Rahoittajan logot verkkosivut2

 

3arrows-big

Liity postituslistalle!

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background