Jykes kyberturvallisuus

ICT ja kyberturvallisuus

Digitalisaation harjalla nouseva ICT- ja kyberturvallisuussektori on yksi Jyväskylän nopeimmin kasvavista toimialoista. Alan yritysten huippuosaaminen keskittyy erityisesti sähköiseen liiketoimintaan, mobiili- ja turvallisuusteknologiaan sekä IoT-ympäristön ratkaisuihin. 

Seudulla toimii tällä hetkellä noin 500 yritystä, jotka työllistävät noin 6000 henkilöä. Liiketoiminnan yhteenlaskettu volyymi on noin miljardi euroa vuodessa. 

Jyväskylässä sijaitsee myös merkittävä julkis-ICT:n keskittymä: Kelan ICT-palvelukeskus, Valtorin päätoimipiste sekä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus. Viranomaistoiminnan laajuus on tuonut Jyväskylään työpaikkojen lisäksi myös aktiivista yhteistyötä, uusia yrityksiä ja uutta liiketoimintaa.

Informaatioteknologian ja kyberturvallisuusosaamisen kehittämisessä Jyväskylän yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on keskeinen rooli. Alan edelläkävijänä Jyväskylä on profiloitunut viime vuosina vahvasti uusien digitaalisten palvelujen, kokeilujen ja pilotointien testiympäristöksi niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioissa. 

ICT ja kyberturvallisuus linkittyvät monin tavoin ympäröivään yhteiskuntaan ja alueemme muihin kärkialoihin, kuten hyvinvointiin ja uudistuvaan teollisuuteen. Digitalisaatio on myös yksi merkittävimmistä tavoista tuottaa kestävää kehitystä.

Quit saying tomorrow 

Ota asiantuntija avuksesi! Tarjoamme palveluita yritysten neuvontaan, kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan laajentamiseen. Lisäksi tarjoamme apua yrityksille tontti- ja maankäyttöasioissa. Sijoittumispalvelut auttaa Keski-Suomen ulkopuolelta liiketoimintaansa Jyväskylään laajentavia yrityksiä käynnistämään toiminnan onnistuneesti kaupungissa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Woman wear with virtual eality headset

Kasvussa: peliteollisuus ja hyvinvointi-ICT

Jyväskylälle on luontaista tiivis ja tuloksellinen yhteistyö tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välillä. Egaming ja eSports tuovat jo nyt kasvua Jyväskylän seudulle sekä monitieteisen tutkimustoiminnan että liiketoiminnan näkökulmasta. Suomalaisesta peliyrityksistä noin 10 % on keskittynyt Jyväskylään. 

Myös hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät ICT-ratkaisut nousevat yhä keskeisempään asemaan alueen yritysten liiketoiminnassa. Nämä syntyvät usein alueen vankasta tutkimus- ja koulutusosaamisesta, joita edustavat esim. Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Uusia tuotteita ja palveluja ovat kehittäneet esimerkiksi Emfit, Protacon ja Procemex

Kasvussa: peliteollisuus ja hyvinvointi-ICT

Tutkimus ja koulutus

ICT- ja kyberturvallisuusalaa voi opiskella Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Molemmat tarjoavat monipuolisia suuntautumisvaihtoehtoja alan opiskelijoille. 

Tutkimusta tehdään monitieteisesti sekä Jyväskylän yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. Alan tutkimuksessa korostuu soveltava digitalisaatio, joka keskittyy yhä enemmän teknologian sijaan ihmisen ja palvelujen vuorovaikutukseen, mobiilipalveluiden käytettävyyteen, tietoturvallisuuteen, simulointitutkimukseen sekä laskennallisten tieteiden yhdistämiseen tietotekniikkaan (esim. konenäköratkaisut). 

Jyväskylässä on verkkohyökkäyksien tunnistamiseen, niiden estämiseen ja niistä toipumiseen liittyvää maailmanlaajuista huippuosaamista. JAMKin alaisuudessa toimiva, kyberturvallisuuden tutkimukseen ja palveluihin erikoistunut JYVSECTEC on laatinut yritysten käyttöön FINCSC-sertifikaatin tietojen turvaamiseen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. JYVSECTECissä sijaitsee myös RGCE-kehitysympäristö (Real Global Cyber Environment), jossa organisaatiot pystyvät harjoittelemaan ja kehittämään omaa kyberturvallisuuttaan. Turvallisuusteknologian sovelluksia hyödyntää luonnollisesti viranomaissektori, mutta yhä useammin myös yritykset kehittävät näillä joko oman toimintansa tai tuotteidensa ja palvelujensa turvallisuutta.

Lue lisää JYVSECTECistä

Osaajat toivat Goforen Jyväskylään

Tervetuloa Jyväskylään!

 

Timo Harju, projektipäällikkö, Uudistuva teollisuus ekosysteemi

3arrows-big

Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Form background