Nainen ja mies keskustelevat teollisuushallissa

Uudistuva teollisuus

Keski-Suomi on vahva teollisuuden ja digitaalisten teknologioiden maakunta. Alueen johtavat teollisuusyritykset (metsä-, energia-, paperi-, puutuote- ja teknologiateollisuuden aloilta) tuovat merkittävän osan vientituloista. Uudistuva teollisuus on yksi alueen tärkeimmistä kärkialoista, jonka ytimessä ovat resurssiviisaat ja hiilineutraalit tuotanto- ja valmistusteknologiat, uudet materiaali- ja kiertotalousratkaisut, kyberturvallisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen, moderni tuotesuunnittelu ja -kehitys sekä robotiikka ja automatisaatio.  Keskeisiä teemoja ovat myös 3D-tulostus, tekoäly, esineiden internet, digitaaliset kaksoset ja virtuaaliset testausympäristöt sekä uuden ajan osaajat.

Jyväskylään rakentuu vuoteen 2030 mennessä Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä, Eteläportti. Kaupungin eteläpuolelle sijoittuva alue tarjoaa toimintaympäristön noin 60 teollisuuden ja sitä läpileikkaavien alojen kasvuyritykselle, joilla on motivaatio pysyä digitalisaation, robotiikan, tekoälyn ja kiertotalouden aallonharjalla.

Business Jyväskylän tavoitteena on vauhdittaa älykästä valmistamista ja vihreää ja digitaalista siirtymää sekä luoda edellytyksiä teollisuus 5.0:n toteutumiselle. Työ tapahtuu toimijoiden kohtauttamisella, rahoituksen kotiuttamisella ja verkostojen fasilitoinnilla, jolla luomme alueen eri toimijoiden, kuten korkeakoulujen, oppi- ja tutkimuslaitosten, julkisen sektorin toimijoiden ja yritysten kesken puitteet yhteiselle kehittämis- ja ratkaisutyölle.

Quit saying tomorrow 

 

Tutustu Eteläportti-hankkeeseen

Uusi yritysalue vastaa valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Eteläportti tarjoaa tilaa mm. kehittämis-, tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille. Lisäksi alue sopii kaupan ja palvelujen toimijoille.

Lue lisää Eteläportista

Arctic_Machine_Jyväskylän_kasvuyritys

Esimerkkejä Jyväskylän valmistavan teollisuuden toimijoista:

 • Valmet on sellu-, paperi- sekä energiateollisuudelle teknologiaa, automaatiota ja palveluita toimittava yhtiö.
 • Moventas Gears Oy valmistaa tuulivoimaloiden voimansiirtoratkaisuja ja tarjoaa niiden huoltopalveluja.
 • DB Santasalo on johtava räätälöityjen teollisuusvaihteiden valmistaja raskaan teollisuuden tarpeisiin.
 • Arctic Machine Oy on ympärivuotiseen käyttöön suunniteltujen tienhoitoautojen ja tienhoitolaitteiden valmistaja.
 • HT-Laser Oy on metalliteollisuuden järjestelmätoimittaja, jonka erikoisosaamista ovat kokoonpanot ja komponenttivalmistus sekä optimoidut ja jalostetut leikkeet.
 • Componenta Manufacturing Oy (Komas) toimittaa ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille valettuja ja koneistettuja komponentteja.
 • Tana on yksi maailman johtavista kiinteän jätteen käsittelyyn tarkoitettujen koneiden valmistajista.
 • Spinnova on tekstiiliteollisuutta mullistava puu- ja jätepohjaisen tekstiilikuidun valmistaja.

Valmistava teollisuus on Keski-Suomen kivijalka. Alan kehittymistä tukevat muun muassa Keski-Suomen kauppakamarin Valmistus- ja tuotantovaliokunta ja Keski-Suomen Liitto. Jyväskylän sijainti keskellä maakuntaa ja hyvät tieliikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin lähes koko seutukunnan alueella.

Jyväskylän ympäristökunnissa vahvoja, kehittyviä ja runsaasti työllistäviä toimijoita ovat mm.

 • Valtra (Suolahti)
 • Kytölä Instruments (Muurame)
 • Finn-Savotta (Karstula)
 • Harvia Oy (Muurame)
 • Nisula Forest (Halli)
 • Metsä Fibre (Äänekoski)
 • Dinex Finland (Laukaa)

Valmistava_teollisuus

Havainnekuva_Eteläportti

Teollisuuden murros vaatii uudenlaista yhteistyötä

Uudenlaiset liiketoimintamallit, vihreä siirtymä, digitalisaatio ja modernit teknologiat vaativat teollisuuden toimijoilta myös uutta osaamista ja yhteistyötä. Yhtenä esimerkkinä on datan hyödyntäminen valmistettavuuden kehittämisessä, virtuaalisuunnittelussa ja 3D-mallien luomisessa. Tuotekehityksen yhdistäminen uusimpaan valmistusteknologiaan edellyttää ymmärrystä datan keräämisestä ja hyödyntämisestä. 

Ekosysteemi- ja arvoverkostotyöskentely edellyttävät aktiivista verkostoitumista ja uudenlaista strategista kumppanuutta luoden toimintamalleja yhteiselle tutkimus-, kehitys- ja ratkaisutyölle. Ekosysteemien ja arvoverkostojen mahdollisuuksista voit lukea lisää täältä. 

Äänekosken biotuotetehdas edelläkävijänä

Erinomainen esimerkki Keski-Suomen valmistavan teollisuuden edelläkävijyydestä on vuonna 2017 toimintansa aloittanut Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella, joka on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Tehdas käyttää ainoastaan uusiutuvia energialähteitä.

Biotuotetehdas valmistaa havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Valtaosa sellusta myydään Suomen ulkopuolelle, pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan.

Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Tavoitteena on, että puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti.

Valmet Jyväskylässä:

 

Eteläportin esittely:

 

Heikki Kinnunen, kehittämisasiantuntija ja projektipäällikkö, Eteläportti

Timo Harju, projektipäällikkö, Uudistuva teollisuus ekosysteemi

3arrows-big

Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Form background