027-jykes-kyberturvallisuus-web-srgb-4573(1)

Tietoa yrittäjille koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu tietoa ja vinkkejä yrittäjille ja yrityspäättäjille koronaviruksen aiheuttamaan erityistilanteeseen. Business Jyväskylän yrityskehityspalvelut auttavat alueen yrittäjiä yritysneuvonnan palvelunumerossa 014 266 0138. Numeroon voi soittaa arkisin klo 8-16.

Kustannustuen viides hakukierros on alkanut joulukuussa 2021

Kustannustuen tavoitteena on edelleen tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Viides hakukierros on voimassa 21.12.2021-18.2.2022. Kustannustuen kuudennen kierroksen valmistelu on käynnissä.

Kustannustuen viides hakukierros on tarkoitettu erityisesti majoitus-, ravitsemus- ja tapahtuma-alojen yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.6.-30.9.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea. Valtioneuvosto on antanut asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. 

Lue lisää kustannustuesta Valtiokonttorin sivuilta: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/

Lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilta löydät kattavasti tietoa, jota on koottu avuksi yrityksille koronavirustilanteen aiheuttamissa muutoksissa.

Yrittäjän tarkastuslista

Laskut ja maksut
Henkilöstö
Asiakkaat ja muut sopimuskumppanit
Rahoituksen hakeminen
Varautuminen koronan jälkeiseen aikaan
Apua digitaalisiin alustoihin siirtymiseen
Muuta apua eri toimijoilta
Ajankohtaista
Ota yhteyttä

Briefly in English

Katso myös Business Jyväskylän kokoamasta listasta tietoa ja vinkkejä koronavirustilanteessa. Listaa päivitetään säännöllisesti.

Mene listaan tästä

Laskut ja maksut

Laskut

Käy läpi laskut, soita ja siirrä mahdollisuuksien mukaan eräpäiviä. Hyödynnä myös tilitoimistosi asiantuntemusta.

Lainat

Selvitä tarvittaessa omasta pankistasi onko lainan maksua mahdollista siirtää.

Selvitä myös mahdollisuudet Finnveran takaukselle. Lisätiedot löytyvät oman pankin www-sivuilta ja asiakaspalvelun kautta. Saat myös lisätietoa Finnveran sivuilta.

Verotus

Veroille voi hakea maksujärjestelyä. Lisätiedot löytyvät verottajan sivuilta.

Vakuutukset

Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja eläkevakuutusyhtiöön. Maksuihin voi saada joustoa. Neuvottele vakuutusyhtiösi ja eläkevakuutusyhtiösi kanssa asiasta. Useat yhtiöt ovat tiedottaneet maksuaikojen lykkäyksistä omilla verkkosivuillaan. Tarkasta yhtiösi verkkosivuilta tiedot.

Yritys-Suomi Talousapu

Yritys-Suomen Talousapu -neuvontapalvelusta saat apua ja vinkkejä yrityksen talousvaikeuksiin. 

Talousapu neuvontapalvelun puhelinnumero 029 502 4880 (arkisin 9.00–16.00)

IT-nainen ja tabletti

 

Henkilöstö

Lomauttaminen

Jos joudut lomauttamaan henkilöstöäsi, selvitä alla olevista linkeistä tietoa päätösten ja toimien tueksi.

Työsuhde, palkanmaksu, etätyö ja karanteeni

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan työnantajalle tarkoitettuja ohjeistuksia.

Yritystoiminnan lopettaminen

Jos joudut lopettamaan yritystoiminnan tai hakeutumaan saneeraukseen, seuraavasta linkistä saat lisätietoja.

Yrittäjän työttömyys

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–31.3.2021 väliaikaisen, pandemiaan liittyvän poikkeuksen perusteella. Tämän jälkeen työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että henkilö täyttää normaalit yrittäjän työttömyysturvaoikeutta koskevat edellytykset. 

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

businessman working with digital tablet computer and smart phone with digital business strategy layer effect on wooden desk as concept

 

Asiakkaat ja muut sopimuskumppanit

Toimitusten siirrot tai peruutukset

Ole yhteydessä asiakkaisiin ja sopimuskumppaneihin, mikäli joudut siirtämään tai perumaan toimituksia. Informoi muutoksista ajoissa ja oma-aloitteisesti. Tämä koskee kaikkia yrityksesi kanssa sopimuksellisessa suhteessa olevia tahoja (mm. tavaroiden ja palveluiden toimittajat). Yritysten välisistä sopimuksista saat lisätietoja Suomen Yrittäjien sivuilta.

Yrityksen ja kuluttajan väliset sopimukset

Varaudu kyselyihin asiakkailta esimerkiksi peruutuksiin tai siirtoihin liittyen. Tarkastele valmiiksi omien sopimustesi ehdot ja pohdi mahdollisuuksia muutoksiin tai siirtoihin. Tilanteessa vaaditaan joustoa kaikilta osapuolilta.

Toimitilavuokrat

Ole toimitilavuokran osalta yhteydessä vuokranantajaan ja neuvottele mahdollisesta vuokranmaksun lykkäämisestä.

Rahoituksen hakeminen

Tällä hetkellä yritysten rahoitusratkaisuissa auttavat lähinnä pankit ja Finnvera. ELY-keskuksen ja Business Finlandin kehittämisrahoitusinstrumentit ovat myös voimassa. TEM valmistelee kustannustuen käyttöönottoa uudelleen.

Jyväskylän kaupungilla ja Business Jyväskylällä ei ole mahdollisuutta suoraan yritysten rahoittamiseen.

Pankit

Kysy mahdollisia rahoitusratkaisuja omalta pankiltasi.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritysten kustannustuen haku meneillään ja tukea voi hakea 26.2.2021 saakka Valtiokonttorin kautta. Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. 

Finnvera

Valtio takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja. Tämä rahoitusmuoto sopii yritykselle, jolla on mahdollisuus ottaa lainaa. Yrityksen ja sen liiketoiminnan täytyy olla terveellä pohjalla, jotta laina on mahdollinen.

Yrityksen tulee olla yhteydessä omaan pankkiin, joka myöntää rahoituksen, jonka Finnvera takaa maksimissaan 80% pankin myöntämän luoton määrästä. 

Finnveran ohjeet yrityksille

Business Finland - Tilapäinen TKI-laina

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Lue lisää TKI-lainasta.

TESI:n vakautusrahoitus

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n TESI:n vakautusrahoitus palvelee keskisuuria yrityksiä, jotka ovat joutuneet koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin. Sijoitusten avulla pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisiaikana. TESI rahoittaa yrityksiä, joilla on riittävät edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla. Lue lisää TESI:n vakautusrahoituksesta.

Business Finlandin kehittämisohjelmat ja rahoitus

Business Finlandilla on erilaisia palveluja ja rahoitusmahdollisuuksia pk-yritysten kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Katso lisätietoa Business Finlandin verkkosivuilta.

Muut

Joukkorahoituksen haku toiminnan pelastamiseksi (Mesenaatti.pro)

Mesenaatti: KORONA AID

Business Jyvaskyla ja woolman perustavat verkkokaupan kivijalkayrityksille

Varautuminen koronan jälkeiseen aikaan

Akuuttien huolien lisäksi olisi hyvä pohtia jo koronakriisin jälkeistä aikaa. Voisinko palvella asiakkaitani uudella tavalla? Voiko tuotteitani tai palveluitani tarjota myös digitaalisissa kanavissa? Voisinko kouluttautua itse tai kouluttaa henkilöstöäni verkkoratkaisuin? Olisiko aika hioa strategiaa, prosesseja ja suunnitelmia kuntoon? Sparrausapua ja rahoitusratkaisuja näihin on saatavilla useissa paikoissa. Ole rohkea ja pyydä apua. Business Jyväskylä auttaa.

Business Jyväskylä

Yleisesti tietoa koronan aiheuttamaan tilanteeseen.

Koottua tietoa yrittäjille koronaviruksen vaikutuksista yritystoimintaan 

Linja

Täältä saat sparrausapua pro bono -hengessä.

Yrittäjät, taistellaan yhdessä linjassa eteenpäin. 

Kangas3

Apua digitaalisiin alustoihin siirtymiseen

Koronavirustilateessa erilaisiin sähköisiin palveluihin siirtyminen voi auttaa yrittäjää. Verkkokaupan perustaminen tai stream- ja webinaaripalveluiden käyttö voi auttaa pahimman vaiheen yli, jotta omat tuotteet ja palvelut ovat markkinoilla ilman fyysistä kontaktia asiakkaisiin.

Palveluja livestream- ja webinaaritoteutuksille ja -konsultoinnille

Doerz-verkkokauppa

Doerz-verkkokauppa on laajennettu koskemaan kaikkia aloja, ei vain matkailua. Doerzin käyttöönotossa ei ole aloitus-, kuukausi- tai vuosimaksuja. Visit Jyväskylän maksaman lisenssin ansiosta toteutuneesta kaupasta Doerzille maksettava komissio on vain 5 %

Muuta apua eri toimijoilta

Joukko yksityisiä toimijoita haluaa auttaa yrittäjiä tiukassa tilanteessa.
Ota heihin yhteyttä ja pyydä apua.

JM Partners

JM Partners - maksutonta talousneuvontaa

Yrityskummit

Yrityskummit - maksutonta apua koronan aiheuttamiin ongelmiin

Redesan

Redesan - maksutonta yrityssparrausta

Jätä yhteydenottopyyntö

Business Jyväskylän yrityskehityspalvelut auttavat alueen yrittäjiä yritysneuvonnan palvelunumerossa 014 266 0138. Numeroon voi soittaa arkisin klo 8-16. 

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön oheisen yhteydenottolomakkeen kautta

Form background