027-jykes-kyberturvallisuus-web-srgb-4573(1)

Tietoa yrittäjille koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu tietoa ja vinkkejä yrittäjille ja yrityspäättäjille koronaviruksen aiheuttamaan erityistilanteeseen. Jyväskylän yrityskehityspalvelut auttavat alueen yrittäjiä yritysneuvonnan palvelunumerossa 014 266 0138. Numeroon voi soittaa arkisin klo 8-16.

Yksinyrittäjien koronatuen haku on auki

Yksinyrittäjille suunnattu valtion tuki on nyt haettavana yksinyrittäjän tukirahoitus -sivulla. Sivulta löytyy lisätietoja hausta ja varsinaiset hakulinkit.

Yksinyrittäjän tukirahoitus -sivu

Valtionkonttorin kustannustuki yrityksille

Yritysten kustannustukea on voinut hakea 7.7.2020 alkaen Valtiokonttorista. Tuki on tarkoitettu yrityksille ja toimialoille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020. Tuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden ja joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Hakija voi tarkistaa toimialaluettelon Valtiokonttorin verkkosivuilta. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä. Yritykselle määräytyvän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tukea voidaan myöntää enintään 500 000 euroa yritystä kohti.

Lue lisää Valtionkonttorin kustannustuesta

Jyväskylän kaupungin poikkeustilasetelihaku on päättynyt 

Huom! Poikkeustilaseteli on Jyväskylän kaupungin oma tukimuoto alueen yrityksille ja se on eri rahoitustuki kuin TEMin lähiaikoina haettava yksinyrittäjätuki.

Jyväskylän kaupunki avasi 6.4.2020 jyväskyläläisille yrityksille yrityspalvelusetelistä muunnellun poikkeustilasetelin paikallisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi koronaepidemian vuoksi. Setelin arvo on 2 000€ ilman omavastuuosuutta. Poikkeustilasetelin jakamiseen on varattu yhteensä 200 000€. Poikkeustilasetelin haku on päättynyt.  

Poikkeustilaseteliä voi hakea asiantuntijahankintoihin, joilla tähdätään akuutteihin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin liiketoiminnan sopeuttamiseksi tai niiden uudelleensuuntaamiseen poikkeustilanteessa.

Lue lisää poikkeustilasetelin infosivulta

Yrittäjän tarkastuslista

Laskut ja maksut
Henkilöstö
Asiakkaat ja muut sopimuskumppanit
Rahoituksen hakeminen
Varautuminen koronan jälkeiseen aikaan
Apua digitaalisiin alustoihin siirtymiseen
Muuta apua eri toimijoilta
Ajankohtaista
Ota yhteyttä

Briefly in English

Katso myös Business Jyväskylän kokoamasta listasta tietoa ja vinkkejä koronavirustilanteessa. Listaa päivitetään säännöllisesti.

Mene listaan tästä

Rahoitusohjeet yrityskoon mukaan

Hae avustusta kunnalta

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua. Tiedotamme aiheesta alueen yrittäjille monikanavaisesti heti kun saamme hausta lisätietoja. Lue lisää TEMin tiedotteesta täältä.

Huom! Tärkeä selvennys yksinyrittäjän 2000€:n tukeen ja työttömyysturvan hakemiseen rinnakkain.

1) Jos 2000€:n tukea hakee ja käyttää kiinteisiin kuluihin, se ei vaikuta yrittäjän työttömyysturvaan.
2) Jos 2000€:n tukea hakee ja käyttää palkanmaksuunse voi vaikuttaa työttömyysturvaan.

Hae avustusta ELY-keskukselta

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa.

ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä ja Business Finland rahoittaa tätä suurempia yrityksiä.

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

  • jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa.
  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä 
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Haku on avautunut 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.

Hae avustusta Business Finlandista 

Business Finlandista voit hakea rahoitusta, jos yrityksesi liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

Rahoitus on suunnattu lähes kaikille toimialoille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoituksella yritys voi selvittää, suunnitella ja toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk). Rahoitusta ei voida myöntää toiminimiyrityksille, yksinyrittäjille, suurille yrityksille, julkisille organisaatioille (säätiö tai yhdistys), ahvenanmaalaisille yrityksille, maatalouden alkutuotantoon, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille sekä yksityisille elinkeinoharjoittajille.

Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa Business Finland pidentää rahoitettujen hankkeiden kestoa, pidentää laina-aikoja sekä nopeuttaa maksatuksia.

Lisätietoja ja rahoituksen hakeminen Business Finlandin verkkosivuilla.

Hae avustusta Business Finlandista

Business Finlandista voit hakea rahoitusta, jos yrityksesi liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

Rahoitus on suunnattu lähes kaikille toimialoille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoituksella yritys voi selvittää, suunnitella ja toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille ja midcap-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk). Rahoitusta ei voida myöntää toiminimiyrityksille, yksinyrittäjille, suurille yrityksille, julkisille organisaatioille (säätiö tai yhdistys), ahvenanmaalaisille yrityksille, maatalouden alkutuotantoon, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille sekä yksityisille elinkeinoharjoittajille.

Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa Business Finland pidentää rahoitettujen hankkeiden kestoa, pidentää laina-aikoja sekä nopeuttaa maksatuksia.

Lisätietoja ja rahoituksen hakeminen Business Finlandin verkkosivuilla.

Hae rahoitusta

Ota ensimmäisenä yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi

Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin.

Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

Finnverasta voit saada takauksia

Finnvera voi taata rahoitusta myös suuryrityksille. Takaus voi olla enintään 80% ja vastuiden kokonaismäärä 30 miljoonaa euroa kuitenkin siten, että Finnverasta ei tule päärahoittajaa. Suuret hankkeet käsitellään tapauskohtaisesti. 

Työeläkemaksuihin joustoa ja lomauttamiseen nopeutta 

Työeläkemaksuja lykätään kolmella kuukaudella.

Nopea lomautus ja irtisanominen ovat mahdollisia suuryritykselle. Hallituksen on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Aiempi aikaraja oli 14 päivää. Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Lomautetut ja irtisanotut pääsisivät ilman karenssia työttömyysturvan piiriin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020 ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovellettaisiin lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Lisätietoja TEM:n tiedotteessa 26.3.2020: Koronaviruksen vuoksi lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään

Laskut ja maksut

Laskut

Käy läpi laskut, soita ja siirrä mahdollisuuksien mukaan eräpäiviä. Hyödynnä myös tilitoimistosi asiantuntemusta.

Lainat

Selvitä tarvittaessa omasta pankistasi onko lainan maksua mahdollista siirtää.

Selvitä myös mahdollisuudet Finnveran takaukselle. Lisätiedot löytyvät oman pankin www-sivuilta ja asiakaspalvelun kautta. Saat myös lisätietoa Finnveran sivuilta.

Verotus

Veroille voi hakea maksujärjestelyä. Lisätiedot löytyvät verottajan sivuilta.

Verohallinto: Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin

Vakuutukset

Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja eläkevakuutusyhtiöön. Maksuihin voi saada joustoa. Neuvottele vakuutusyhtiösi ja eläkevakuutusyhtiösi kanssa asiasta. Useat yhtiöt ovat tiedottaneet maksuaikojen lykkäyksistä omilla verkkosivuillaan. Tarkasta yhtiösi verkkosivuilta tiedot.

Yritys-Suomi Talousapu

Yritys-Suomen Talousapu -neuvontapalvelusta saat apua ja vinkkejä yrityksen talousvaikeuksiin. 

Talousapu neuvontapalvelun puhelinnumero 029 502 4880 (arkisin 9.00–16.00)

IT-nainen ja tabletti

 

Henkilöstö

Lomauttaminen

Jos joudut lomauttamaan henkilöstöäsi, selvitä alla olevista linkeistä tietoa päätösten ja toimien tueksi.

Työsuhde, palkanmaksu, etätyö ja karanteeni

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan työnantajalle tarkoitettuja ohjeistuksia.

Yritystoiminnan lopettaminen

Jos joudut lopettamaan yritystoiminnan tai hakeutumaan saneeraukseen, seuraavasta linkistä saat lisätietoja.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva on valmisteluasteella. Lisäämme tietoa asiasta, kun valmistelu etenee.

Suomen Yrittäjät: Yrittäjille 724 €/kk työttömyysturva

Smiling Blond Businesswoman Busy at her Laptop Computer While Sitting at the Table Beside her Partner.

Asiakkaat ja muut sopimuskumppanit

Toimitusten siirrot tai peruutukset

Ole yhteydessä asiakkaisiin ja sopimuskumppaneihin, mikäli joudut siirtämään tai perumaan toimituksia. Informoi muutoksista ajoissa ja oma-aloitteisesti. Tämä koskee kaikkia yrityksesi kanssa sopimuksellisessa suhteessa olevia tahoja (mm. tavaroiden ja palveluiden toimittajat). Yritysten välisistä sopimuksista saat lisätietoja Suomen Yrittäjien sivuilta.

Yrityksen ja kuluttajan väliset sopimukset

Varaudu kyselyihin asiakkailta esimerkiksi peruutuksiin tai siirtoihin liittyen. Tarkastele valmiiksi omien sopimustesi ehdot ja pohdi mahdollisuuksia muutoksiin tai siirtoihin. Tilanteessa vaaditaan joustoa kaikilta osapuolilta.

Toimitilavuokrat

Ole toimitilavuokran osalta yhteydessä vuokranantajaan ja neuvottele mahdollisesta vuokranmaksun lykkäämisestä.

Rahoituksen hakeminen

Koronakriisin kohdatessa valtio ja muut rahoitustahot ovat lupautuneet olemaan talkoissa mukana. Lue mahdollisuuksista hakea lisärahoitusta yritystoimintasi jatkuvuuden turvaamiseksi.

Jyväskylän kaupungilla ja Business Jyväskylällä ei ole mahdollisuutta suoraan yritysten rahoittamiseen, mutta voimme auttaa yrityksiä rahoituksen hakemisessa eri rahoituslähteistä.

Business Finland

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

Voit hakea tukea itse Business Finlandin asiointipalvelusovelluksen avulla. 

Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvosto on myöntänyt 4 miljoona euroa käytettäväksi pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Ohjelma on kohdistettu erityisesti kasvun alkuvaiheessa olevien pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen. Lue lisää täältä. 

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnvera

Suorien yritystukien lisäksi valtio takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja. Tämä rahoitusmuoto sopii yritykselle, jolla on mahdollisuus ottaa lainaa. Yrityksen ja sen liiketoiminnan täytyy olla terveellä pohjalla, jotta laina on mahdollinen.

Yrityksen tulee olla yhteydessä omaan pankkiin, joka myöntää rahoituksen, jonka Finnvera takaa maksimissaan 80% pankin myöntämän luoton määrästä. 

Finnveran ohjeet yrityksille

Muut

Joukkorahoituksen haku toiminnan pelastamiseksi (Mesenaatti.pro)

Mesenaatti: KORONA AID

Business Jyvaskyla ja woolman perustavat verkkokaupan kivijalkayrityksille

Varautuminen koronan jälkeiseen aikaan

Akuuttien huolien lisäksi olisi hyvä pohtia jo koronakriisin jälkeistä aikaa. Voisinko palvella asiakkaitani uudella tavalla? Voiko tuotteitani tai palveluitani tarjota myös digitaalisissa kanavissa? Voisinko kouluttautua itse tai kouluttaa henkilöstöäni verkkoratkaisuin? Olisiko aika hioa strategiaa, prosesseja ja suunnitelmia kuntoon? Sparrausapua ja rahoitusratkaisuja näihin on saatavilla useissa paikoissa. Ole rohkea ja pyydä apua. Business Jyväskylä auttaa.

Business Jyväskylä

Yleisesti tietoa koronan aiheuttamaan tilanteeseen.

Koottua tietoa yrittäjille koronaviruksen vaikutuksista yritystoimintaan 

Linja

Täältä saat sparrausapua pro bono -hengessä.

Yrittäjät, taistellaan yhdessä linjassa eteenpäin. 

Kangas3

Apua digitaalisiin alustoihin siirtymiseen

Koronavirustilateessa erilaisiin sähköisiin palveluihin siirtyminen voi auttaa yrittäjää. Verkkokaupan perustaminen tai stream- ja webinaaripalveluiden käyttö voi auttaa pahimman vaiheen yli, jotta omat tuotteet ja palvelut ovat markkinoilla ilman fyysistä kontaktia asiakkaisiin.

Palveluja livestream- ja webinaaritoteutuksille ja -konsultoinnille

Verkkokauppa

Suunnitteilla verkkokauppa keskisuomalaisille pienille palveluntuottajille ja erikoisliikkeille (6 kk maksuton kokeilu)

Verkkokaupan perustaminen Business Finlandin tuella? Lue ohjeistus, mihin rahaa saa ja mihin ei.

Doerz-verkkokauppa

Doerz-verkkokauppa on laajennettu koskemaan kaikkia aloja, ei vain matkailua. Doerzin käyttöönotossa ei ole aloitus-, kuukausi- tai vuosimaksuja. Visit Jyväskylän maksaman lisenssin ansiosta toteutuneesta kaupasta Doerzille maksettava komissio on vain 5 %

Muuta apua eri toimijoilta

Joukko yksityisiä toimijoita haluaa auttaa yrittäjiä tiukassa tilanteessa.
Ota heihin yhteyttä ja pyydä apua.

JM Partners

JM Partners - maksutonta talousneuvontaa

Yrityskummit

Yrityskummit - maksutonta apua koronan aiheuttamiin ongelmiin

Redesan

Redesan - maksutonta yrityssparrausta

Jätä yhteydenottopyyntö

Business Jyväskylän yrityskehityspalvelut auttavat alueen yrittäjiä yritysneuvonnan palvelunumerossa 014 266 0138. Numeroon voi soittaa arkisin klo 8-16. 

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön oheisen yhteydenottolomakkeen kautta

Form background