ylistonsilta_dronekuva_2017_ah

Haluatko työllistää ukrainalaisia?

Maahan saapuneet ukrainalaiset ovat ilmaisseet, että heillä on kiinnostus päästä töihin nopeasti. Ukrainasta Suomeen tulevat voivat hakea tilapäistä suojelua, joka mahdollistaa oleskeluluvan saamisen nopeasti sekä rajoittamattoman työnteko-oikeuden. Henkilöt voivat myös opiskella ja saada TE-palveluja Suomessa.

Jyväskylän kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut auttavat työllistymisessä keräämällä tietoa ukrainalaisia palkkaavista yrityksistä ja törmäyttämällä soveltuvat työnhakijat ja avoimet työpaikat yhteistyössä Keski-Suomen TE-toimiston kanssa. Lisäksi työnhakijat ja työnantajat saavat ohjausta ja tukea mm. työllistymisessä, työllistämisessä ja työn aloitusvaiheessa Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hankkeesta (ESR).

Ukrainalaisten rekrytoinneista kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua suoraan myös TE-toimistoon, joka koordinoi ukrainalaisten työllistämistä Keski-Suomessa. 

TE-toimisto laatii asiakkaan kanssa kotoutumissuunnitelman, jossa kartoitetaan hänen työ- ja koulutustaustansa ja osaamisensa sekä palvelutarpeensa ja -toiveensa. Suomen kielen koulutus on osa kotoutumista ja sitä voidaan suorittaa oppilaitoksessa, verkkokoulutuksena tai työpaikalla. Tämän lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota esimerkiksi työnvälityspalveluja, osaamiskartoitusta, yrittäjävalmiuksien arviointipalvelua, ammatinvalinnan ohjausta, työvoimakoulutusta sekä työkokeilu- tai palkkatukimahdollisuuksia.

Täytä alla oleva ilmoituslomake ja kerro lisää työllistämiseen liittyvistä tarpeista, tai lue lisää palveluista.


Täytä ilmoituslomake  Lue lisää

ukrainanlippu_kyyhky

Kuinka edetä työllistämisessä?

Yritykset, jotka ovat kiinnostuneita rekrytoimaan ukrainalaista työvoimaa, voivat ilmaista halukkuutensa työllistämiseen muutamalla eri tavalla.

1) Täytä tällä sivulla oleva ilmoituslomake ja kerro lisää työllistämiseen liittyvistä tarpeistasi. Täyttämällä kyselyn annat samalla luvan ilmoittaa täyttämäsi tiedot Keski-Suomen TE-toimistoon.

2) Ota suoraan yhteys TE-toimiston asiantuntija Jani Vaajalaan, jani.vaajala(at)te-toimisto.fi.

3) Kysy lisätietoja TE-toimiston työnantajien puhelinpalvelusta, p. 0295 046 006

4) Business Jyväskylän yritysneuvojat auttavat yritysneuvonnan palvelunumerossa 014 266 0138 arkisin klo 8-16. 

Form background

Suomen kielen koulutusta työntekijöille

Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto järjestävät toimialasta riippumatta niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille, yksilö- tai ryhmäkoulutuksena työpaikalla tapahtuvaa, ammattiin liittyvää kielikoulutusta. Yrityksen omakustannus kielikoulutuksesta on 20-50 prosenttia.

Suomen kielen koulutusta työntekijöille

Startup Refugees palvelut

Kauppakamarit ovat aloittaneet yhteistyön pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia työllistymään auttavan Startup Refugeesin kanssa. Yhteistyön ensisijaisena tarkoituksena on saattaa yhteen sotaa paenneet, työtä kaipaavat ukrainalaiset sekä osaajapulasta kärsivät yritykset. Startup Refugeesin palvelut ovat maksuttomia yrityksille.

Startup Refugees kerää sähköiselle alustalle Suomeen tulleiden ulkomaalaisten osaamisprofiileja ja yhdistää sitä kautta osaajia yritysten tarpeisiin. Startup Refugees hoitaa kaiken käytännön työn osaamisen kartoittamisesta aina rekrytoinnin loppuunsaattamiseen. Yritykset ilmoittavat osaajatarpeensa itse suoraan Startup Refugeesille.

Startup Refugees palvelut

Ukrainalaiset saavat työllistymiseen tukea saman katon alta Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden Kansainvälisten osaajien palvelut ja Keski-Suomen TE-toimisto palvelevat Ukrainasta tulleita kaikissa työllistymisen asioissa osoitteessa Kilpisenkatu 1 D.

Tietoa, neuvontaa ja tukea saa sekä arjen asioihin että työnhakuun venäjän kielellä, ukrainaa ymmärtävältä ohjaajalta. Lisäksi tehdään yhteistyötä kotoutumista tukevan yhdistys- ja järjestökentän kanssa.

Kansainvälisten osaajien palveluita tarjoavat International Jyväskylä – Info Centerin ja Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hankkeen (ESR) ohjaajat, sekä Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajat.

Viralliset työllisyyspalvelut järjestetään oleskeluluvan saaneille työnhakijoille TE-toimistossa ja kuntapaikan saaneille kuntakokeilun omavalmentajien kautta. Ukrainalaisia työnhakijoita palvelevat TE-toimiston työntekijät työskentelevät kaupungin omavalmentajien kanssa samoissa Kansainvälisten osaajien palvelujen tiloissa.

Ukrainalaiset saavat työllistymiseen tukea saman katon alta Jyväskylässä

Maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksen palvelut työnantajalle

Jyväskylän kaupungin Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus palvelee Jyväskylän seudun mikro- ja pk-yrityksiä maahanmuuttaneiden työllistämisessä ja työyhteisöjen kulttuurienvälisen viestinnän kysymyksissä. 

Maksuttomat palvelut työnantajille

  • Neuvonta maahanmuuttajataustaisen työntekijän löytämisessä ja palkkaamisessa
  • Vieraskielisen työntekijän perehdyttämisapu
  • Työntekijöiden suomen kielen valmennus
  • Tuki työyhteisön kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen
Maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksen palvelut työnantajalle

Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö