Arvoverkot auttavat yrityksiä globaaleille markkinoille

calendar09.08.2017

UutisetSuorituskyvyn johtaminen

Jyväskylän kaupungin elinkeinkeinoyksikön tehtävänä on mahdollistaa kansainväliset yritystapahtumat ja tarjota muun muassa sitä kautta pk-yrityksille globaalia näkyvyyttä ja kontakteja. Heinäkuussa Neste Rally 2017 -tapahtuman yhteydessä järjestetty HX Rally -seminaari on hyvä esimerkki, kuinka eri toimijoiden yhteistyöllä saatiin aikaiseksi kansainvälinen verkostoitumistapahtuma.

HX-hanke on Suomen kaikkien aikojen suurin puolustustarvikekauppa, jonka tavoitteena on korvata vanha Hornet-kalusto uusilla monitoimihävittäjillä. Viisi OEM-hävittäjätoimittajaa tulee osallistumaan Suomen puolustushallinnon tarjouskilpailuun, joka käynnistyy vuoden 2018 huhtikuussa.

HX Rally -seminaari tarjosi yritysten sekä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun edustajille ainutlaatuisen tilaisuuden esitellä osaamistaan, verkostoitua sekä neuvotella teollisen yhteistyön mahdollisuuksista suurten kansainvälisten hävittäjätoimittajien ja puolustushallinnon avainhenkilöiden kanssa. Seminaariin osallistuneet 8 hävittäjätoimittajan edustajat saivat hyvän kuvan seutumme osaamisesta ja jatkoivat keskusteluja kiinnostavien yritysten ja toimijoiden kanssa rallitunnelmissa.

Yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia

Suomessa on paljon osaamista, josta olisi OEM-toimittajille hyötyä. Kaikilla hävittäjätoimittajaehdokkailla on vahva halu pitkäaikaiseen ja kestävälle pohjalle rakennettuun yhteistyöhön. HX Rally -seminaarin järjestelyjä tukenut Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko uskoo, että pk- yrityksillä voi olla merkittävä rooli hävittäjähankkeen suorassa ja epäsuorassa teollisessa yhteistyössä.


– HX-hanke voi tarjota yrityksille suuria mahdollisuuksia. Yritysten pitää kuitenkin osata kertoa selkeästi, millaista osaamista ne voivat tarjota. Myös yritysten välinen yhteistyö on tärkeää, jotta saadaan aikaan hyviä arvoverkkoja ja pystytään vastaamaan yhdessä suurten toimijoiden tarpeisiin. On hienoa, että Jyväskylän kaupunki on tehnyt tällaisen aloitteen ja organisoinut HX-hankkeen. Yritykset tarvitsevat kaupungin ja seudun pitkäjänteistä tukea, toteaa Karanko.

Tuija_Karenko
Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko toimii hävittäjätoimittajien neuvonantajana kun he haluavat löytää sopivan suomalaisen kumppaniyrityksen.


HX-seminaarin valmisteluissa osallistujat pääsivät virittämään yhteistyötä konkreettisesti. Keskustelut aloitettiin hyvissä ajoin mukaan innostuneiden noin 20 keskisuomalaisen yrityksen, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kesken. Työpajoissa pohdittiin yhdessä keinoja, joilla saatiin kiteytettyä yritysten ja akateemisten toimijoiden kyberturvallisuusosaaminen yhteiseen tarinaan. Tuloksena oli ”Wellcome to Artic Hell” -esitys, joka havainnollisti, kuinka seutumme huippuosaamista voidaan integroida muun muassa hävittäjien ominaisuuksiin, huoltoon, logistiikkaan ja miehistön koulutukseen, sekä mitä arvoa jokainen toimija voi tuoda arvoverkkoon. Tarina rakennettiin poikkeustilaympäristöön. Se kuvasi kuvitteellisen tilanteen, jossa luodaan nopeasti toimiva varalaskuympäristö 40 asteen pakkasessa kaikkine toimintoineen.

Yrityksen kokivat HX-hankkeeseen liittyvän yhteistyön innostavana ja odottavat mielenkiinnolla millaisia tuloksia yhteinen ponnistus tuo tullessaan. Samalla se koettiin hienoksi mahdollisuudeksi päästä toimimaan isojen kansainvälisten yritysten kanssa.

KÄY-hanke edistää globaalia kilpailukykyä

HX Rally -seminaari oli Jyväskylän elinkeinoyksikön koordinoimien KÄY- ja FDI-hankkeiden ensimmäinen yhteisesti markkinoitu tapahtuma. KÄY-hanke eli Kohti älykästä yritysympäristöä -hanke on yritysympäristöjen kehitysalusta, jossa testataan ja mallinnetaan uudenlaisia toimintatapoja. Tavoitteena on auttaa valmistavan teollisuuden yrityksiä parantamaan kilpailukykyään erityisesti globaaleilla markkinoilla. Hankkeen aikana muodostetaan arvoverkkoja, jotka vastaavat tunnistettuihin kehityshaasteisiin uusilla liiketoimintainnovaatioilla. Innovaatioista on mahdollista syntyä kansainvälisesti kilpailukykyisiä palvelukokonaisuuksia, joissa yhdistyvät yritysten huippuosaaminen, viimeisin tutkimustieto sekä ja innovatiivinen digitalisaation hyödyntäminen.

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on sekä yritysten että sidosryhmien innostaminen mukaan Keski-Suomen elinvoimaisuutta edistävään yhteistyöhön.
– Mukaan halutaan erityisesti aktiivisesti osallistuvia ja oman panoksensa ja asiantuntijuutensa tuovia toimijoita. Arvoverkkojen syntyminen on mahdollista kun saamme yritykset, asiantuntijat sekä tutkimus- ja oppilaitokset tekemään aitoa yhteistyötä ja etsimään yhteistä suuntaa ja toimintatapoja. Tavoitteena myös haastaa valmistavan teollisuuden yrityksiä uudistamaan toimintaympäristöään ja kilpailukykyään, yhdistää toisilleen sopivat toimijat keskenään ja tuoda esiin toimialoja rikkovia uusia yhteistyötapoja, kertoo hankkeen projektipäällikkö Maria Hyppönen.

HX Rally -seminaari, oli hyvä alku arvoverkkojen rakentamiselle. Työ on vielä alkutaipaleella, mutta seuraavia askelmerkkejä on jo suunnitteilla ja toteutuksessa.

Mika_PohjonenPohjonen Group Oy:n Mika Pohjonen uskoo, että HX-hanke voi avata yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia isojen kansainvälisten yritysten kanssa. ”Suomessa tarvitaan yritysten ja eri toimijoiden välistä tiiviimpää yhteistyötä, koska pieni yritys ei voi vastata yksin maailmanluokan tarpeisiin.”

Anne Sandelin, elinkeinojohtaja

3arrows-big

Liity postituslistalle!

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background