Ekosysteemityö etenee Jyväskylässä

calendar21.06.2021

UutisetLiikunta ja hyvinvointiUudistuva teollisuusVerkostot

Ekosysteemin toimijakuvaJyväskylän kaupunki on siirtymässä uudenlaiseen ekosysteemiseen tekemiseen, jossa panostetaan verkostojen verkoston rakentamiseen. Ekosysteeminen ajattelu on keskiössä myös kaupungin kärkialojen kehitystyössä. Tämä työ on jo kantanut hedelmää ja kehitystyö jatkuu tarmokkaana.

Jyväskylä on nostanut liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin sekä uudistuvan teollisuuden kärkiekosysteemeiksi kehitystyössä. Vaikka ekosysteemeitä yhdistää digitaalisuuden mukanaan tuomat mahdollisuudet, ne ovat hivenen eri kehitysvaiheissa.

Jyväskylän vahva IT-sektori tukee kärkialojen kehitystyötä. Soveltavan digitaalisuuden toimialaekosysteemi käsittää 500 yritystä sekä vahvat oppilaitokset.

”Liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemi on kasvupotentiaaliltaan kiinnostava innovaatioekosysteemi. Akateemista osaamista korkeakouluista ja toisen asteen koulutuksesta löytyy runsaasti. Tavoite on nyt päästä kaupallistamaan ja hyödyntämään tätä osaamista, joka seudulta löytyy”, kertoo Jyväskylän elinkeinojohtaja Anne Sandelin.

Anne Sandelin blogi

”Uudistuva teollisuus edustaa liiketoimintaekosysteemiä, jossa on kovaa vauhtia muutosta toteuttavia isoja ankkuriyrityksiä sekä uudistuvia pk-sektorin toimijoita. Tavoitteena on lisätä kansainvälistä kasvua ja vientiä sekä parantaa yritysten digitalisaatioastetta ja innovaatiokyvykkyyttä”, hän jatkaa.

Ekosysteemin tavoitteena on johtaa esimerkiksi tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöhön, rohkeisiin kokeiluihin, tiedon ja osaamisen vahvistamiseen, uuteen liiketoimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin, uusiin työpaikkoihin ja globaalisti avautuviin oviin.

Sandelin nostaa esiin esimerkiksi pörssilistautumiseen valmistautuvan Spinnovan, VTT:n tutkimuksen pohjalta lähteneen yrityksen, joka toimii uranuurtajana metsäteollisuuden uudistumisessa ja uusissa biopohjaisissa tuotteissa.

”Tavoitteena on kasvattaa vastaavanlaisia toimijoita ja niitä on tässä vaiheessa meillä varmasti tuloillaankin. Pyrkimyksenämme on lisätä tietämystä siitä osaamisesta, jota tutkimuslaitoksista ja korkeakouluistamme löytyy ja yhdessä yritysten kanssa miettiä mitkä ovat oikeat polut edistää yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tätä osaamista, tutkimusta ja tuotekehitystä”.

Kuluvan vuoden aikana uudistuvan teollisuuden ekosysteemin parissa on tehty runsaasti valmistelutyötä. Business Jyväskylä on rakentanut verkostoja ja yhteistä ymmärrystä ekosysteemin rakenteesta ja tavoitteesta esimerkiksi fasilitoimalla keskusteluja alueellisten korkeakoulujen kanssa. Ekosysteemin kehittymistä tukevia hankkeita on valmisteltu yhdessä ja tietoa on jaettu puolin ja toisin.

Timo Harju_Business Jyväskylä”Valmistelutyössämme aktivoidumme seuraavaksi erityisesti keskusteluihin yritysten kanssa ja etsimme halukkaita toimijoita ekosysteemityöhön. Samalla projektoimme ekosysteemityötä yhä selkeämmiksi osakokonaisuuksiksi ja terävöitämme ekosysteemityön tekemistä konkreettiselle tasolle. Tavoitteita tukevien hankkeiden hahmottelu, valmistelu ja hakeminen jatkuu tietysti edelleen muun työn rinnalla”, kertoo Business Jyväskylän arvoverkko- ja ekosysteemityön projektipäällikkö Timo Harju.

 

Hyötyjä erilaisten pääomien kautta

Ekosysteemi tarjoaa kumppaneilleen viittä erilaista pääomaa; verkostoitumisessa, keskinäisen luottamuksen synnyttämisessä, tiedon ja datan yhteisessä hyödyntämisessä, osaamisen jakamisessa ja rahoituksen järjestelemisessä. Tarkoituksena on taata kumppaneille parempi pääsy laajempiin, monipuolisempiin ja rikkaampiin resursseihin.

Business Jyväskylä on ollut vauhdittamassa yritysten kasvua sparraamalla, tuomalla heille uusia kontakteja ja verkostopääomaa.

”Olimme mukana Kasvu Openissa tänäkin keväänä Digital Health-teeman alla. Kyseessä ei ole vain yksittäinen tapahtuma vaan kumppanuus ja jokavuotinen prosessi. Keskitymme yritysten lähtökohdista ja tarpeista käsin lähtevään sparraukseen”, kertoo Nina Rautiainen, HHub-ekosysteemin ja kasvuliiketoiminnan projektipäällikkö Business Jyväskylästä.

Nina Rautiainen_Hhub kuva"Olemme keskittyneet myös yritysten sijoitus- ja rahoituspääoman järjestelyyn. Olemme rakentaneet oman ohjelman nimeltään International Venture Academy, joka on sijoittajaohjelma kasvuyrittäjille. Mukana mentoreina on eurooppalaisia sijoittajia sekä kotimaista osaamista Finnish Business Angels Networkin muodossa”.

Yksi International Venture Academyn mentoroinnista hyötynyt yritys on ohjelmistoyhtiö Secapp. Yrityksen nimeä kantavaa, erilaisten organisaatioiden kriittisen viestinnän sovellusta tarjoava yhtiö valittiin vuoden kasvuyritykseksi 2020 Kasvu Open-ohjelmassa, sekä palkittiin toukokuussa Keski-Suomen Kauppakamarin Maineteko Maailmalla-palkinnolla.

Kari_Aho_Secapp_vaaka"Venture Academy -järjestäjillä on pitkän linjan kokemuksensa vuoksi valtavasti liiketoimintaosaamista, mitä ei edes rahalla voisi ostaa ja ennen kaikkea runsaasti suoria kontakteja mahdollisten kumppaneiden ja loppuasiakkaiden suuntaan. Näiden yhteyksien kautta olemme saaneet konkreettisia esittelyitä laajemmaltikin maailmalla”, sanoo Kari Aho, Secappin toimitusjohtaja.

Rahoituksen järjestelemiseen liittyen tehdään paraikaa myös rahastoselvitystä, analysoiden minkälaista yksityistä ja omaa pääomaa yritykset tarvitsevat, sekä sitä että tarvitsisiko ekosysteemi rahastoa yhdeksi työkalukseen. Datan parempaan hyödyntämiseen liittyviin toimiin keskitytään paraikaa myös.

”Tulemme ensi ohjelmakauden alussa panostamaan Datahubin perustamiseen liittyviin asioihin. Datahubilla tavoittelemme yrityksille konkreettista liittymäpintaa, jossa he saavat lisää vauhtia oman liiketoimintansa dataulottuvuuteen”, Rautiainen kertoo.

”Monella on hallussaan sellaista dataa, jota he tarvitsevat joko oman bisneksensä terävoittämiseksi tai oman kasvun edistämiseksi. Myös asiakkaiden käyttäytymiseen ja siihen liittyvää dataa voisi hyödyntää entistä paremmin.”

Dataa kertyy paljon, mutta sitä ei ehkä osata hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä ekosysteemi pyrkii auttamaan kumppaneitaan.

Kaupunkien välistä yhteistyötä

Jyväskylä rakentaa kansallista verkostoa yhdessä Lahden, Kuopion ja Sotkamon kanssa. Kaupunkien yhteenlaskettu talousalue kattaa likipitäen 400 000 asukasta. Yhteistyöllä pyritään rakentamaan yhteistä tilannekuvaa siitä, minkälaista vaikuttavuutta näillä kaupunkien tekemillä sekä kaupunkeihin tehdyillä investoinneilla saadaan aikaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin suhteen.

”Tämähän on se todellinen päämäärä, joka kaikella tällä toiminnalla on. Synnyttää parempaa hyvinvointijalanjälkeä”, Rautiainen summaa.

Ekosysteemityö on ehtinyt poikia myös kansainvälistä kumppanuutta strategisena innovaatioyhteistyönä Bilbaon Athletic Clubin ja Jyväskylän välillä, joka toimii hyvänä esimerkkinä vastaavanlaisille hankkeille.

”Bilbao on hyvin inspiroiva esimerkki siitä mitä tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla voidaan saada aikaan. Meillä on yhteistyössä huippuyliopisto, kansainvälisesti arvostettu liikuntatieteellinen tiedekunta, sekä huippujalkapalloseura. Pyrkimyksenä on kehittää seuran suorituskykyä ja auttaa heitä menestymään. Siihen kehittämiseen tarvitaan huippututkimuksen lisäksi myös paljon uusia innovaatioita suorituskyvyn parantamiseen liittyen. Tämä on yhteistyö, jossa myös teknologiayritykset pystyvät omalla osaamisellaan auttamaan”, Rautiainen kuvailee.

Yhteiseen ekosysteemityöhön voi osallistua eri tavoin. Yrityksellä voi olla esimerkiksi tunnistettu kehittämishaaste, jonka ratkaisemiseksi korkeakoulukumppanit tarjoavat tutkimuksellisen otteen, ja rahoittajat tarvittavan alkupääoman. Ekosysteemi tarjoaa siis eri asioita eri toimijoille, mutta lisäarvoa kaikille osapuolille. 

”Nyt on erinomainen hetki tarttua ekosysteemityön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaikuttaa esimerkiksi syksyn rahoitushakuihin muotoiltaviin hankkeisiin. Ekosysteemin toimijat seuraavat vahvasti EU:n elpymisrahoitusten mahdollisuuksia ja niihin haluamme olla hyvin valmistautuneita”, Harju toteaa.

Syksyllä käynnistyy jälleen uusi ohjelmakausi, joka tarkoittaa uusia rahoitushakuja ja rahoitusmahdollisuuksia. Ekosysteemi kykenee tarjoamaan teemojensa mukaisesti apua rahoituksen järjestämiseen yritysten omiin kehittämistoimiin. Vaikka uuteen kauteen on vielä hieman aikaa, ekosysteemiä voi lähestyä oman tarpeen tiimoilta jo tänään.

Teksti: Tommi Melajoki
Ekosysteemihankkeen rahoittajana toimii: Keski-Suomen liitto

 

Anne Sandelin, elinkeinojohtaja

3arrows-big

Liity postituslistalle!

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background