Ennustaminen on tekniikkalaji, joka jokaisen pienyrittäjän tulisi opetella

calendar27.05.2021

UutisetYritysklinikkakehity

KassavirtaTulojen ja menojen ennustaminen on yksi pienyrittäjän tärkeimmistä työkaluista varmistaa yrityksen maksuvalmius alati muuttuvissa olosuhteissa. Business Jyväskylän maksuttomassa webinaarissa Yrittäjän ABC Talouskoulu 15.6.2021 perehdytään asiantuntijan opastuksella yksinkertaisten kassavirtaennusteiden tekemiseen.


Viimeisen reilun 12:n kuukauden aikana olemme nähneet konkreettisesti, mitä liiketoimintaympäristöjen nopeat muutokset tarkoittavat ja mitä ne eri alojen yrityksiltä edellyttävät.
– Myös pienyritykset joutuvat toimimaan yhä syklisemmässä liiketoimintaympäristössä, missä pahimmillaan myynti sahaa hervottomista kysyntäpiikeistä täysin hiljaisiin kausiin, kuvailee Kasvuyrityspalvelun yrittäjä ja konsultti Juuso Markkanen.

Kun tulevaisuutta on vaikea ennustaa, on tärkeää varmistaa yrityksen rahoituskunto. Se määrittää pitkälti, onko yrityksellä edellytykset saada rahoitusta esimerkiksi kysyntäpiikkien tasaamiseen.
– Rahoitettavissa oleva yritys on käytännössä sellainen, jolla on omaa pääomaa ja vahva tase sekä näyttöä kannattavasta liiketoiminnasta, vaikka juuri sillä hetkellä yritys olisikin haasteellisessa tilanteessa, Markkanen kuvailee.
– Jos esimerkiksi häiriötilanteelle on selkeä selitys, mutta liiketoiminta on muuten ollut terveellä pohjalla, niin rahoittajat suhtautuvat suopeammin.

Markkanen huomauttaa, että yrityksen toiminta harvemmin loppuu huonoon tuloslaskelmaan. Toiminta loppuu, kun tililtä loppuvat rahat.
– Maksuvalmius on kaikille yrityksille tärkeä, mutta isoilla yrityksillä on usein erilaiset omistusrakenteet ja paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta.
– Mikro- ja pienyrityksillä valmius on jossain tapauksissa rajallinen. Siksi heidän olisi hyvä pyrkiä tilanteeseen, missä rahoitus on järjestettävissä jos liiketoiminnan kasvu tai sopeuttaminen sellaista edellyttää.

Kohti rullaavaa budjetointia ja ennustamista

Pienyrittäjän talouden johtamisen ydin on kassavirtalaskelma, joka perustuu aktiiviseen tulojen ja menojen ennustamiseen. Sen avulla yrittäjän on mahdollista luoda näkymä lähitulevaisuuteen, esimerkiksi seuraavaan viikkoon ja kuukauteen.

– On harhaluulo, että vain isojen yritysten kannattaa ennustaa. En tiedä yhtään tilannetta, milloin laskelmia ei kannattaisi tehdä. Kaikissa tilanteissa missä on kuluja, on järkevää ennustaa.

– Ja mitä vaikeampaa ennustaminen on, sitä tärkeämpää sitä on tehdä jatkuvasti – myös pienyritysten, Markkanen tähdentää.

Rullaavalla budjetoinnilla pienyritys pääsee kiinni reaalirahavirtoihin ja näkee selkeämmin, mihin tilanne on kehittymässä.
– Moni pienyrittäjä tekee varmasti lähitulevaisuuden ennustamista omassa päässään, mutta parempi vaihtoehto on opetella tekemään eri skenaarioita ihan paperilla eli Excelissä, jolloin kaikki tulot ja kulut on helpompi huomioida kattavasti ja tarkasti.

Juuso Markkanen_2

Juuso Markkanen

Kassavirtalaskelma: suunnittele kolme huomista

Markkanen rohkaisee pienyrittäjiä tekemään skenaariotyyppisiä kassavirtaennusteita.
Skenaariotyöskentelyssä yritys rakentaa itselleen esimerkiksi kolme eri vaihtoehtoa: surkea, tyydyttävä ja hyvä.
– Ei yhdellä ennusteella enää osutakaan oikeaan kuin korkeintaan kulujen osalta. Mutta mitä jos eletäänkin huominen kolmeen kertaan? On kolme huomista, kolme ensi viikkoa, kolme seuraavaa kuukautta, Markkanen haastaa.

– Ihminen on sellainen, että kaikki mitä pystyy näkemään ennakolta ei tunnu niin pahalta. Esimerkin kautta yrittäjä voi varautua myös huonoimpaan vaihtoehtoon eikä se tule yllätyksenä. Jos taas esimerkiksi tulojen tyrehtyminen tulee täysin yllätyksenä, yritys voi ajautua nopeasti tilanteeseen, missä se tekee huonoja ratkaisuja. Kassavirtabudjetti on hyvä työkalu silloinkin, kun pitää suunnitella miten päästään ulos vaikeasta tilanteesta.

Markkanen kehottaa siirtymään kuukausiennustamisesta viikko- ja päivätasolle.
– Perinteinen budjetointimalli on aivan liian jäykkä ottamaan vastaan niin nopeasyklistä muutosta mitä nykyisin arjessa elämme.
– Toki liiketoimintaa voi ohjata kuukausitasolla, ja tässäkin asiassa on toimialakohtaisia eroja, mutta todellisuudessa kuukausi on hämmentävän pitkä aika monen pienyrittäjän arjessa, hän sanoo.

Kassavirtaennusteeseen perehdytään 15.6.

Juuso Markkasen vetämässä Business Jyväskylän webinaarissa 15.6.2021 pääteemoja ovat pienyrityksen maksuvalmius ja kassavirtalaskelma.

– Webinaarissa näytän yksinkertaisen mallin, millä yrittäjä pääsee kevyesti liikkeelle, Markkanen lupaa.
– Ennustamismuoto on rahan liike, ei kirjanpidon kirjaus, sillä maksupäivät antavat paremman näkymän todelliseen maksuvalmiuteen. Ideana on ensin opetella karkealla tasolla varsinainen järjestelmä ja sitten vasta tarkentaa sitä. Mitä pidemmän aikaa ennustetta tekee, sitä tarkempi siitä tulee.

Hän kuitenkin korostaa, että tarkkuutta tärkeämpää on pyrkiä jatkuvuuteen ja tilanteen hallintaan.
– Kokemuksen ja rutiinin kautta kokonaiskuva vähitellen tarkentuu ja skenaariot alkavat löytyä.

Seuraavan tason malli on jo monivaiheisempi: siinä mennään kuukausiennustamisesta viikkotasolle. Työskentelyä voi monipuolistaa vaiheittain.
– Jatkossa kassavirtabudjettiin voidaan esimerkiksi asettaa kuukausikohtaisia maksuvalmiuden parantamiseen liittyviä tavoitteita.

– Kassavirtaennuste on talouden johtamisen väline parhaasta päästä. Suosittelen sitä lämmöllä ihan kaikille yrittäjille.


Business Jyväskylän maksuton webinaari Yrittäjän ABC Talouskoulu järjestetään 15.6. klo 9–11 ja teemaan liittyvä yritysklinikka 23.6.2021, missä osallistuja saa tunnin mittaisen yrityskohtaisen sparrauksen hinnoittelusta ja kassavirtalaskelmista.

Ilmoittaudu webinaariin

Business Jyväskylän webinaarisarja ja niihin liittyvät yritysklinikat on suunnattu kaikille keskisuomalaisille mikro- ja pienyrittäjille. Palvelut kuuluvat Keski-Suomen Liiton rahoittamaan hankkeeseen “Keskisuomalaisten pk-yritysten koronavaikutusten hallinnan sparraus ja tukeminen”.

Tiina Järvelin, yritysneuvoja, kansainvälistymispalvelut

3arrows-big

Liity postituslistalle!

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background