Jyväskylä Smart City – missä mennään nyt?

calendar10.01.2020

UutisetKehitäSmart City

smart_city_missa_mennaan_uutinenJyväskylä Smart City -verkottamon tavoitteena on tuoda älykkäitä ratkaisuja kaupunkilaisille sekä menestystä ja liikeideoita yrityksille. Kunnat kertovat toiveitaan ja tarpeitaan yrityksille, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja yhteisessä verkottamoissa ja luomaan lisäarvoa yhteistyöstä. Verkottamoissa syntyy arvoverkostoja.

Arvoverkosto on yrityksiä, tutkimusorganisaatioita, henkilöitä ja kuntia, jotka tekevät yhteistyötä yhteisen päämäärän hyväksi. Kun ongelmaa lähestytään yhdessä uudenlaisella ajattelulla ja malleilla ennakkoluulottomasti, syntyy lisäarvoa, josta hyötyvät suomalaiset ja koko kansantalous.

Pitkällä tähtäimellä tämän tyyppisestä yhteistyöstä voi kehittyä mittavia yritysten ja toimijoiden verkostoja.

Jyväskylä Smart City -verkottamossa on syntynyt kolme erillistä hanketta.

Näin hankkeet etenevät

Etähoiva – palveluita yhdeltä alustalta

Etäyhteydellä seurataan jo nyt ikäihmisten vointia ja myös joitakin lääkityksiä pystytään tarkistamaan etäyhteyksillä. Ajatuksena on, että useat verkoston eri toimijat, kuten fysioterapeutit, ruokapalvelu, posti tai seurakunta, pystyisivät toimittamaan asiakkaalle palveluita yhden alustan kautta.

”Vastuu hankkeen edistämisestä siirtyi Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Nyt hankkeelle haetaan lisää yhteistyökumppaneita”, kertoo Business Jyväskylän projektipäällikkö Mika Kataikko

Erilaisia kunnan toimintaa tehostavia ratkaisuja, kuten esimerkiksi etähoivaratkaisuja tarvitaan jatkossa nykyistä enemmän. Alustalle löytynee markkinoita koko Suomesta – ja todennäköisesti myös Suomen ulkopuolelta.

Katu X pilotointialustana – valaistuksen ja liikenteen innovaatioita

Hankkeen toimijoilla on tapaaminen tammikuun puolivälissä. Katu X pilotointialustana on hankkeen projektinimi. Hankkeelle ei ole vielä nimetty Jyväskylästä katua, jossa sekä valaistuksen että liikenteen innovaatioita tullaan kokeilemaan.

Valaistusalan ekosysteemiä Jyväskylässä on edistetty jo pitkään. Jyväskylässä järjestetään syksyisin vuosittainen Valon kaupunki -tapahtuma ja -seminaari. Tavoitteena on luoda asukkaille elämyksiä, mutta samalla ratkaista haasteita, kuten vähentää valosaatetta ja opastaa valon avulla.

”Pilotointiympäristössä testataan nyt älykkäitä valaistus- ja liikenneratkaisuja katualueella. Tämä hanke takaa onnistuessaan yrityksille näkyvyyttä ja referenssiarvoa”, Kataikko uskoo.

Resursseja viisaasti käyttäen ja kierrättäen

”Viimeisessä yhteisessä Resurssiviisas laitteiden käyttö ja kierrätys -hankkeen tapaamisessa saavutimme yhteisen arvopohjan. Se on paljon”, toteaa Kataikko.

Tuotteiden elinkaari halutaan maksimoida. Tämä onnistuu esimerkiksi huoltopalveluiden avulla, kun käytetyt laitteet kierrätetään, korjataan ja myydään uudelleen. Tavoitteena on, että uusiutumattomia luonnonvaroja ei heitetä pois, tuhlata. Pyrkimyksenä on kierrättää – ja korvata uusiutumattomat luonnonvarat uusiutuvilla.

”Hamppua on käytetty tekstiilien ja köysien raaka-aineena. Hankkeessa haluamme kokeilla, mihin kaikkeen muuhun hampusta on. Voidaanko hampulla esimerkiksi korvata muovia?”

Sattumalle on annettava verkottamossa tilaa. Tärkeintä on jakaa arvoa ja luottaa toisiin toimijoihin.

”Sattumat ja yllätykset ovat yhteiskehittelylle ominaista. Tämä on kokeilukulttuuria. Annetaan mahdollisuus sille, että lopputulos voi olla jotain muuta kuin alussa odotettiin. Jos jokin ei onnistu, kokeillaan jotain muuta”, summaa Kataikko.

Lue lisää Smart City -arvoverkostosta

Mika Kataikko, projektipäällikkö, Smart City-hankkeiden digitalisaatio

Join in kick ass lift off

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background