Jyväskylän kaupungin toimenpiteitä yritysten ja muiden organisaatioiden tueksi

calendar27.03.2020

UutisetKorona

Finland_Jyväskylä_Satama_Julia_Kivelä_DJI_0550
Jyväskylän alueen yritykset ovat joutuneet odottamattomien talousvaikeuksien eteen koronavirusepidemian vuoksi. Seudun yritysten ja muiden organisaatioiden taloustilanne on koronaviruskriisin takia kriittinen. Kaupunki on etsinyt aktiivisesti keinoja ja toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Alla kootusti Jyväskylän kaupungin toimenpiteitä yritysten ja organisaatioiden tueksi poikkeustilanteessa.

Yritysten neuvontapalvelut auttavat eteenpäin

Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylän yrityskehityspalvelut auttavat alueen yrittäjiä yritysneuvonnan palvelunumerossa 014 266 0138. Päivystysaikaa on laajennettu kello 8-18 välille. Yhteyttä voi myös ottaa verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. Business Jyväskylän verkkosivuille on koottu ajankohtaista tietoa ja toimintaohjeita yrittäjille koronavirusepidemian aiheuttamiin tilanteisiin. Sivu löytyy osoitteesta https://www.businessjyvaskyla.fi/koronavirustilanne ja sitä päivitetään säännöllisesti. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa tilannekuvaa ja löytää konkreettisia välittömän auttamisen keinoja ahdingossa oleville yrittäjille. Yritysneuvontapalveluita tarjotaan tarpeen vaatiessa myös laajemmin seudullisesti.

Jyväskylän kaupungin yrityspalveluseteli suunnataan kriisitoimenpiteisiin

Business Jyväskylä suuntaa resurssejaan kriisitoimenpiteisiin, ja jakaa yrityspalveluseteliä ylimääräisen 200 000 euron arvosta huhtikuun aikana. Yrityspalvelusetelin arvo on 2000 euroa ja se jaetaan pk-yrityksille asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Setelin avulla voi hankkia asiantuntijapalveluita esimerkiksi poikkeustilanteesta johtuvien liiketoiminnan haasteiden selvittämiseen, tuote- ja palveluvalikoiman uudistamiseen sekä liiketoimintamallien kehittämiseen. Yrityspalvelusetelin hakemisesta tullaan tiedottamaan erikseen lähiaikoina.

Digitaalisten palvelujen ja verkkokaupan nopea käynnistäminen

Yrityksille tarjotaan verkkokaupan ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen tukea, nopeita kokeiluja ja pilotointimahdollisuuksia yhdessä kumppaneiden kanssa. Tällainen on esimerkiksi Business Jyväskylän ja Woolman Oy:n yhteistyössä toteuttama, pienille palveluntuottajille ja erikoiskaupoille suunnattu lahiverkkokauppa.com -verkkokauppa, jossa yritykset voivat kokeilla tuotteidensa ja palvelujensa myymistä verkossa vaivattomasti. Verkkokauppa avautuu huhtikuun alussa ja siitä saa lisätietoja Business Jyväskylän verkkosivuilta. Business Jyväskylän sivuille kootaan myös tietoa muista verkkokaupan palveluja tuottavista yrityksistä ja maksuttomia pro bono -palveluita tarjoavien yrityksien ja asiantuntijoiden tietoja.

Matkailu ja matkailupalvelut tukemaan paikallista yrittäjyyttä

Visit Jyväskylä on avannut kaksi verkkosivua paikallisten yritysten tukemiseksi. Toinen on suunnattu maakunnan yrityksille ja toinen alueen asukkaille. Yrityksille suunnatulla verkkosivulla kerätään maakunnan matkailutoimijoiden ja yritysten luomia vastuullisesti tuotettuja tuotteita, palveluita, elämyksiä sekä innovatiivisia toimintamalleja. Edellä mainitut palvelut on koottu edelleen asukkaille suunnatulle SupportLocals -verkkosivulle, jonka avulla Keski-Suomen alueen asukkaat voivat hyödyntää tuotteita poikkeustilanteeseen sopivalla tavalla. Samalla he voivat osallistua yhteisiin talkoisiin yritysten ja elinvoiman säilyttämiseksi. Sivustot löytyvät suomeksi ja englanniksi.

Visit Jyväskylällä on lisäksi sopimus Doerz-verkkokaupan kanssa. Doerzin käyttöönotossa ei ole käyttäjälle aloitus-, kuukausi- tai vuosimaksuja. Visit Jyväskylän lisenssin vuoksi Doerzille maksettava komissio toteutuneesta kaupasta on palveluntuottajalle vain 5 %. Lisätietoja Doerz-verkkokaupan käyttöönotosta saa Visit Jyväskylän verkkosivuilta.

Julkiset hankinnat toteutetaan joustavasti  

Julkisia hankintoja toteutetaan suunnitelmallisesti, niitä viedään eteenpäin sovitusti ja toteutuksia aikaistetaan mahdollisuuksien mukaan. Voimassa olevien hankintasopimusten osalta pyritään löytämään sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttämään joustoja.

Kaupunki ylläpitää aktiivista vuoropuhelua yrittäjien ja yrittäjäyhdistysten kanssa ja huolehtii siitä, että alueen yritykset saavat tietoa tarjouspyynnöistä sekä tukea niihin vastaamiseen.

Myös tarjouspyyntöjen tarjousaikoja pidennetään tarpeen mukaan. Hankinnat jaetaan osiin hankintalain mukaisesti, esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueittain. Lisäksi hankintaan valitaan useampi tarjoaja toimittajaksi, mikäli se on mahdollista. Markkinavuoropuheluita ei lopeteta, vaan ne pidetään tarvittaessa verkkokokouksina tai hankinta-asiakirjat lähetetään potentiaalisille tarjoajille kommentoitavaksi.

Kaupungin eri yksiköitä kehotetaan kiinnittämään huomiota erityisesti pienhankinnoissa paikalliseen tarjontaan ja tehokkaaseen lähilogistiikkaan.

Laskut ja maksut sovitellen

 Kaupunki voi tarvittaessa, yrittäjän pyynnöstä, aikaistaa ostolaskun maksuajankohdan eräpäivää. Tarvittaessa yrittäjä voi sopia myös nopeammasta laskutusrytmistä. Laskutusrytmin sopimuksesta poikkeava määräaikainen muutos sovitaan sopimusvastuuhenkilön kanssa. Verkkolaskutus nopeuttaa maksujen saamista ja Jyväskylän kaupunki vastaanottaa vain verkkolaskuja. Jos laskuttajan käytössä ei ole verkkolaskutuspalvelua, sähköisen laskun voi luoda toimittajaportaalin avulla. Ohjeet kaupungin laskuttamiseen löytyvät osoitteesta: https://www.jyvaskyla.fi/info/yhteys/laskutus-ja-maksaminen/laskutan-kaupunkia.

Kaupungin myyntilaskutusta voidaan tarvittaessa siirtää myöhempään ajankohtaan tulevien laskutusaineistojen osalta. Muutoksesta sovitaan laskuttavan yksikön kanssa. Lisäksi kaupunki voi myöntää normaalia maksuehtoa pidemmän maksuajan taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille, kun asiasta ollaan yhteydessä ennen laskun eräpäivää.

Kaupungin tiloissa toimivien yritysten on mahdollista neuvotella vuokranmaksuaikatauluihin vuoden 2020 aikana pidennyksiä. Kaupunkirakennepalvelut antavat yritykselle pyydettäessä tonttivuokraan maksuaikaa maksimissaan vuoden. Jyväskylän kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä suositellaan noudattamaan samaa linjausta oman taloudellisen liikkumavaransa puitteissa.

Työllisyyspalvelut tarjotaan sähköisesti

Kaupungin työllisyyspalvelut tarjoavat palveluitaan etänä ja hyödyntäen sähköisiä palveluita, pitävät tehostetusti yhteyttä pitkäaikaistyöttömiin asiakkaisiinsa ja kehittävät kannattelevan etäohjauksen malleja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Myös työllisyyden kuntakokeilun valmistelua edistetään edelleen.

Yhteistyöllä vaikeiden tilanteiden yli 

Kaupunki vie eteenpäin kehittämishankkeitaan ja kaupunkikehitysalustoja. Sen lisäksi kaavoitus, tontinmyynti ja lupapalvelut palvelevat edelleen yritysten ja yrittäjien tarpeita.

Kaupunki etsii aktiivisesti ratkaisuja epidemian aiheuttamiin vaikeuksiin yhdessä keskeisten elinkeinokentän toimijoiden kanssa. Yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin kanssa käydään viikoittain läpi tilannekuvaa ja haetaan ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi.

 – Kaupungin ja alueen toimijoiden hyvällä yhteistyöllä on nyt suuri merkitys tässä hankalassa tilanteessa.  Haluankin jo nyt kiittää yrittäjäjärjestöjä ja Keski-Suomen Kauppakamaria hyvästä yhteistyöstä, joka alkoi viipymättä ja jossa me kaikki ponnistelemme auttaaksemme Jyväskylän seudun yrittäjiä vaikeimman ajan ylitse, toteaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto


Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, p. 050 336 2819, timo.koivisto(at)jyvaskyla.fi
Anne Sandelin, elinkeinojohtaja, p. 040 581 9958, anne.sandelin(at)jyvaskyla.fi 

Jyväskylän kaupungin koronaepidemiaan liittyvät infosivut löytyvät osoitteista:

Jyväskylän kaupunki:

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

Business Jyväskylä:

https://www.businessjyvaskyla.fi/koronavirustilanne
https://www.businessjyvaskyla.fi/uutiset/ajankohtaista-tietoa-kootusti-yritt%C3%A4jille-koronaviruksen-vaikutuksista-yritystoimintaan
www.lahiverkkokauppa.com (aukeaa huhtikuussa)


Visit Jyväskylä:

https://visitjyvaskyla.fi/ammattilaisille/paikallisten-hyvaksi
https://fi.doerz.com/jyvaskylaregion

Seuraa myös Jyväskylän kaupungin, Business Jyväskylän ja Visit Jyväskylän digitaalisia kanavia ajankohtaisen tiedon saamiseksi: 

Jyväskylän kaupunki: Instagram, Facebook, Twitter, infoscreenit kaupungilla
Business Jyväskylä: Facebook, LinkedIn, Twitter
Visit Jyväskylä: Instagram, Facebook, Twitter, infoscreenit kapungilla

Anne Sandelin, elinkeinojohtaja

Join in kick ass lift off

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background