Keskisuomalaiset teollisuusyritykset tiivistävät yhteistyötä – tervetuloa mukaan

calendar03.02.2020

Uudistuva teollisuusEteläportti

teollisuusyritykset tiivistävät yhteistyötäKeskisuomalaisilla teollisuusyrityksillä on käytössään paljon dataa, mutta ei vielä riittävää ymmärrystä sen hyödyntämiseksi, ilmenee Business Jyväskylän teettämän dataselvitystyön raportista. Business Jyväskylä tulee järjestämään kevään aikana tapahtumia teollisen liiketoiminnan dataekosysteemin kehittämiseen liittyen.


Business Jyväskylän syksyllä 2019 teettämän selvityksen Teollisten toimijoiden dataselvitystyö Keski-Suomessa 2019–2020 vastaajista yli 70% kokee, ettei yritysten tuottaman datan arvoa ymmärretä eikä sitä osata hyödyntää riittävästi.
– Kuitenkin noin puolet vastaajista olisi valmiita jakamaan omaa dataansa ja tekemään tiiviimpää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa yhteisen kilpailukyvyn parantamiseksi, huomauttaa Toni Luhti selvityksen toteuttaneesta MindMotesta.

Liiketoiminnallinen arvo tärkeämpää kuin teknologia

Moni vastaaja koki ongelmaksi datakeskustelun teknologialähtöisyyden.
– Keskustelu datan ympärillä jää helposti abstraktille tasolle. Monessa yrityksessä on edelleen vaikea hahmottaa, mitä data on ja mikä osa siitä on tärkeää tai arvoa synnyttävää, Luhti sanoo.

Tärkeämpää kuin se, millä teknologialla dataa kerätään ja hallitaan, on ymmärtää mitä liiketoiminnallista hyötyä siitä on.

– Yrityksiä kiinnostaa ensisijaisesti oman tai yhteisen datan avulla tuotettu liiketoiminnallinen arvo, ja mitä datan pohjalta syntyneet käytännön ratkaisut voisivat olla, Luhti korostaa.
– Asiakkaalle merkitsee esimerkiksi se, että data-analytiikan perusteella voidaan parantaa toimitusvarmuutta 20 % tai että laitteiden ennakoiva huolto säästää 50 % kustannuksista korjaamiseen nähden.

Selvityksestä kävi myös ilmi, että vastaajat arvostavat toimittajaneutraaliutta. Yhteen toimittajaan tai teknologiaan ei mielellään sitouduta, sillä uusia mahdollisuuksia tulee jatkuvasti lisää.

Eteläporttiin datapalveluiden yhteisresursseja ja -osaamista

Selvityksen perusteella niin yritysten resurssit kuin syvällisempi osaaminen analytiikan, visualisoinnin, tekoälyn, koneoppimisen ja muiden modernien teknologioiden hyödyntämisessä olivat rajalliset. Vastaajia kiinnostivatkin yhteiset, esimerkiksi alustaratkaisuna tarjottavat palvelut.

– Yritykset ovat kiinnostuneita jaetuista analytiikkapalveluista, tietoturva-auditoinneista ja parhaiden käytäntöjen ostamisesta palveluna, Luhti listaa.

– Teollisten toimitusketjujen ongelma on usein siiloutuminen. Uuden Eteläportin alueelle syntyvä teollisuusekosysteemi mahdollistaa sen, että datan avulla pystytään purkamaan näitä ketjuissa syntyviä siiloja ja löytämään yhteistä kilpailuetua, Luhti sanoo.

Eteläportin projektipäällikkö Heikki Kinnunen kertoo, että jaettujen resurssien palvelukonsepti on jo työn alla.
– Uudenlainen toimintamalli edellyttää osapuolilta keskinäistä luottamusta sekä tietysti oman datan jakamista ja analysointia. Tämä on juuri sitä ekosysteemiä ja tulevaisuutta, mitä haluamme Eteläportissa rakentaa.

Tule mukaan luomaan Eteläportin dataekosysteemiä

Business Jyväskylä tulee järjestämään kevään aikana tapahtumia Eteläportin dataekosysteemin kehittämiseen liittyen. Lisätietoja näistä saat Heikki Kinnuselta.

Näin selvitys tehtiin

Teollisten toimijoiden dataselvitystyö Keski-Suomessa 2019–2020 -selvityksen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva Keski-Suomessa toimivien teollisuusyritysten tai teollisuuden toimialalla työskentelevien tahojen teknologian hyödyntämisen, datan käytön ja muiden teknisten trendien (mm. IoT, alustat, jne.) näkemyksistä ja edistyneisyyden asteesta.

Haastatteluissa käytettiin avoimia kysymyksiä teemoista, jotka olivat haastatelluille relevantteja. Teemoja olivat tietoturva, alustat, IoT, datan käyttö (hyödyntäminen, kerääminen, jakaminen), teknologiat, resurssit ja osaaminen sekä rajapinnat (APIt). 

Heikki Kinnunen, kehittämisasiantuntija ja projektipäällikkö, Eteläportti

Join in kick ass lift off

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background