Vahva organisaatiokulttuuri kantaa hedelmää poikkeustilanteissa

calendar26.05.2020

UutisetMenestysteot

Silenta_Heidi Neuvonen

Organisaation pärjääminen poikkeustilanteessa ei ole sattumaa, vaan usein pitkäjänteisen johtamisen ja työhyvinvoinnin tulosta. Jyväskyläläinen kuulosuojaimia valmistava Silenta onnistui kääntämään koronaepävarmuuden edukseen tuomalla markkinoille kaksi suojavisiirimallia noin kahdessa viikossa.

 Sairaalanmäen kupeessa sijaitsevan, Savox-konserniin kuuluvan Silentan tuotantotiloissa on valmistettu laadukkaita maailmanluokan kuulosuojaimia jo vuosikymmenten ajan. Koronakriisin alkaessa myös Silentassa jouduttiin uuteen ja epävarmaan tilanteeseen.

– Etukäteen ei ollut tiedossa, kärsiikö ydinbisneksemme poikkeustilanteesta tai voidaanko taata ihmisille työpaikat, Silentaa neljä vuotta luotsannut toimitusjohtaja Heidi Neuvonen sanoo.

Koronarajoitusten myötä 15 hengen organisaatiosta kaikki, jotka pystyivät, siirtyivät etätöihin. Tuotannossa työskentelevien turvallisuudesta huolehdittiin esimerkiksi lisäämällä siivousta ja porrastamalla ruokatunteja.

Suojavisiireitä terveydenhuollon ammattilaisille

Pian koronakriisin alettua media nosti keskusteluun suojainten riittävyyden.

– Konsernin johto esitti ajatuksen, voisimmeko ryhtyä valmistamaan suojaimia terveydenhuollon tarpeisiin. Silentalla oli jo olemassa sopiva, teollisuuskäyttöön sertifioitu suojavisiiri, jota valmistetaan pieniä määriä valituille asiakkaalle. Koska olemme suojainvalmistaja, viisiirin tuominen markkinoille sopi hyvin ydinbisneksen rinnalle, Neuvonen kertoo.

 Normaalisti suojaintuotteita ei voi myydä ilman viranomaislupaa ja laatusertifiointia, mutta sosiaali- ja terveysministeriön luvalla suojaimia valmistetaan tällä hetkellä eri yrityksissä ilman sertifiointia.

– Koska markkina muuttui, mekin toimme nopeasti teollisuusvisiirin rinnalle kevyemmän kertakäyttöisen version, jota ei luonnollisesti olisi ollut tässä aikataulussa mahdollista sertifioida.

 Silentalla on nyt myynnissä kaksi visiiriä: sertifioitu pitkäikäinen ja kestävä visiiri, joka soveltuu sekä teollisuus- että terveydenhuollon tarpeisiin sekä uusi, korona-aikaan sovitettu kertakäyttöinen ja edullisempi visiiri.

Tuotanto käyntiin kahdessa viikossa

Uuden tuotteen tuominen markkinoille eristäytymistä edellyttämässä tilanteessa vaati ketteryyden lisäksi mielikuvitusta, ongelmanratkaisua ja yhteistyötä. Visiirien kohderyhmä laajeni nopeasti terveydenhuollosta vanhustenhuoltoon, kouluihin ja muihin julkisiin tilanteisiin.

–  Koska tuote ei ollut aktiivisessa myynnissä, meidän piti nopeasti suunnitella markkinointimateriaalit uusille kohderyhmille. Visiirin tuotantomäärät tulisivat olemaan suuria normaalitilanteeseen nähden. Piti myös nopeasti päättää, mitä osia teemme itse ja mitkä tulevat alihankintana. Tämä haastoi koko toimitusketjun. Koneiden saaminen täydellä teholla käyntiin tarkoitti  lisätyöntekijöiden palkkaamista, Neuvonen listaa.

 Teollisuusvisiirin tuotanto saatiin käyntiin noin kahdessa viikossa ja kertakäyttöinen nopeasti sen jälkeen.

 Tuotantomääriin liittyvää riskiä pohdittiin varsinkin alkuvaiheessa.

– Kysyntä on usein monesta tekijästä kiinni. Varianssi on suuri mahdollisten ääripäiden osalta eikä menneeseen voinut verrata. Normaalioloihin peilattuna tämänhetkinen tuotanto vastaa noin 10-20 vuoden myyntiä, Neuvonen sanoo.

 Tuotannon lisäksi tuotteille oli luotava jakelukanavat.

– Tarjosimme visiirejä jakelukanaviin, jotka myyvät kuulosuojaimiamme. Näiden kanavien kautta tavoitimme myös pienyrittäjiä ja kuluttajia.

Silenta_kasvovisiirit_pieni

Menestys syntyy arjen hyvinvoinnista

Neuvonen korostaa, että menestys koronatilanteessa ei ole sattumaa, vaan pohja poikkeustilanteen edellyttämälle resilienssille ja ketteryydelle on luotu arjessa jo hyvän aikaa sitten. Taustalla vaikuttaa myös vuosikymmenten aikana kumuloitunut toimialaosaaminen.

– Korona-aikana jokainen on joutunut jollain tapaa epämukavuusalueelle ja  joustamaan niin työtehtävien kuin työajan suhteen. Se miten hyvin ihmiset sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja poikkeustilanteen vaatimaan venymiseen riippuu pitkälti siitä, millaisen organisaatiokulttuurin olemme onnistunut yhdessä rakentamaan jo ennen poikkeustilannetta, Neuvonen sanoo.

– Johdon tehtävä on luoda keskustelun kautta ymmärrys, millaista kokonaisuutta ollaan tekemässä, miksi näin toimitaan ja mitä se meiltä edellyttää. Kun ihmisillä on ymmärrys, he ottavat vastuun omasta työstä ja auttavat myös muita.

– Kun kriisi tai poikkeustilanne iskee, on turha vaatia ihmisiltä joustoa, jos ei ole huolehtinut heistä aikaisemmin.

Neuvonen nostaa organisaatiokulttuurin keskiöön keskinäisen arvostuksen.

– Kaikki lähtee siitä, että meillä on hyvä porukka ja tiimi, missä jokaista työntekijää arvostetaan ja yhteistyötä vaalitaan, ja kaikki ymmärtävät miksi näin toimitaan. Meillä on niin pieni yritys, että jokainen ihminen on hirveän tärkeä.

 – Sen lisäksi, että meillä oli mahdollisuus synnyttää uutta liikevaihtoa tilanteessa, missä tulevaisuudesta ei ollut mitään varmuutta, olimme ennen kaikkea mukana estämässä koronan leviämistä. Se oli eettisesti ja moraalisesti oikein ja toi merkityksellisyyttä työhön, Neuvonen summaa.

Onnistumisen kulmakivet – uuden tuotteen tuominen markkinoille korona-aikana

  1. Uusien kohderyhmien, kilpailuetujen ja toimintatapojen tunnistaminen
  2. Yhteiseen tavoitteeseen keskittyvä työyhteisö, missä jokainen tietää roolinsa, joustaa  ja kantaa vastuuta
  3. Ketterä prosessi, joka mahdollistaa tuotannon skaalaamisen ja ihmisten rekrytoinnin tarvittaessa hyvinkin nopeasti
  4. Olemassa olevien jakelukanavien hyödyntäminen myös uusille tuotteille

 

Silenta Oy

Savox-konserniin kuuluva jyväskyläläinen, vuonna 1962 perustettu yritys. Työllistää noin 15 henkilöä. Päätuote teollisuuskäyttöön suunnitellut kuulosuojaimet, joista noin 60 % menee vientiin. Tuotannosta valtaosa valmistetaan private labeleille, kuten Wurthille. Passiivisuojaimet valmistetaan kokonaan Jyväskylässä. Visiirien lisäksi valikoimassa myös lapsille suunniteltuja Muumi-kuulosuojaimia. Silenta-suojaimia ja visiirejä myyvät mm. K-Rauta, Tokmanni ja Onninen.

Suvi Vuojolainen, markkinointipäällikkö, elinkeinomarkkinointi

Join in kick ass lift off

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background