Vielä ehdit hakea koronatukea yrityksellesi

calendar20.08.2020

Uutiset

Mid section of man calculating bills on mobile phoneJyväskylän kaupungin yksinyrittäjät voivat hakea valtion yksinyrittäjätukea 30.9. saakka Business Jyväskylän kautta. Yrittäjän kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 31.8.2020 mennessä.

Yksinyrittäjän toimintatuki haussa 30.9.2020 saakka

Yksinyrittäjän toimintatuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Kukin kaupunki on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä myönnettäväkseen yksinyrittäjien määrään sidotun kokonaispotin. Jyväskylän kaupungille on myönnetty yhteensä 5 150 000 euroa yksinyrittäjien tukemiseen.

- Yksinyrittäjän tukea on hakenut 15.8. mennessä yhteensä 1097 jyväskyläläistä yksinyrittäjää ja hyväksyttyjä päätöksiä on tehty 945 kappaletta. Rahaa on myönnetty yhteensä 1 890 000 euroa. Tuen hakeminen on mahdollista 30.9. saakka. Näin ollen kaupungin saama tukisumma riittää kaikille tuen ehdot täyttäville yksinyrittäjille, kertoo Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylän yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala.

Tuen saamiseksi yrittäjän tulee osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on 16.3.2020 jälkeen heikentynyt koronaviruksen takia, ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä. Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä ja yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. Kuntien päätökset tulee olla tehtynä 15.10.2020 mennessä, jolloin myös käyttämättömät avustusmäärärahat tulee viimeistään palauttaa työ- ja elinkeinoministeriölle.

Valtion avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu tai voidaan todentaa myöhemmin (kuitenkin vain 31.8.2020 saakka), on hakijan mahdollista hakea avustusta 30.9. mennessä. 

Lisätietoja yksinyrittäjätuen hakemisesta:

Kaikki toimintatuen hakemiseen liittyvä olennainen tieto ja linkki hakemuslomakkeeseen löytyvät osoitteesta: https://www.businessjyvaskyla.fi/yksinyrittajan-tukirahoitus

Lisätietoja yksinyrittäjän tuen ehdoista saa Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 31.8. mennessä

Yritysten kustannustukea on voinut hakea 7.7.2020 alkaen Valtiokonttorista. Tuki on tarkoitettu yrityksille ja toimialoille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020. Tuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joiden liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden ja joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Hakija voi tarkistaa toimialaluettelon Valtiokonttorin verkkosivuilta. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä. Yritykselle määräytyvän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tukea voidaan myöntää enintään 500 000 euroa yritystä kohti.

Kustannustuki on korvaus yrityksen kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista. Koronarajoitusten aikana yritysten on huolehdittava kiinteistä kustannuksistaan, kuten tilavuokrista, lvi- ja sähkömaksuista sekä henkilöstöön liittyvistä kustannuksista. Tuen tarkoitus onkin tukea yritysten maksuvalmiutta ja näin pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronavirustilanteessa. Kustannustukea haetaan Valtiokonttorista sähköisellä hakemuksella.

Valtiokonttori saa tiedon yrityksen toimialasta Verohallinnolta. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen rajoitus tai määräys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut. Lisäksi yrityksen tulee osoittaa, miksi sen tilanne poikkeaa muusta toimialasta.

Kustannustuesta säädettyä lakia ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden, eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan.

Lisätietoja yritysten kustannustuesta:

Yleistä kustannustuesta: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#c1c95c1b

Kustannustuen UKK: https://www.valtiokonttori.fi/yleinen/usein-kysyttya-yritysten-kustannustuesta/#c1c95c1b

Kustannustukilaskuri: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#c1c95c1b

Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö

3arrows-big

Liity postituslistalle!

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background