Siirry suoraan sisältöön
Uudistuva_teollisuus_2-1

Uudistuvan teollisuuden ekosysteemi

Valmistava teollisuus on Keski-Suomen kivijalka ja johtavat teollisuusyritykset tuovat merkittävän osan alueen vientituloista. Jyväskylässä toimivat mm. Valmet, Tana, DB Santasalo ja Moventas Gears. Jyväskylään rakentuu vuoteen 2030 mennessä Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä, Eteläportti. Kaupungin eteläpuolelle sijoittuva alue tarjoaa toimintaympäristön noin 60:lle teollisuuden ja sitä läpileikkaavien alojen kasvuyritykselle. 

Business Jyväskylän tavoitteena on tunnistaa alueen teollisuusyritysten kehittämistarpeita, kärkiyritysten intressejä ja tuoda tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostojen toimijoita yhteisen kehittämisen äärelle. Tavoitteena on edistää teollisuuden uudistumista ja TKI-toimintaa sekä jalkauttaa yrityksiin digitalisaation ja viimeisimmän tutkimuksen mahdollistamia ratkaisuja ja kotiuttaa uudistumista vauhdittavaa rahoitusta.

Toimialan vauhdilla etenevä murros luo entistä suuremman tarpeen innovatiivisille ratkaisuille, verkostoille, datan hyödyntämiselle, erilaisille yhteistyö- ja testausalustoille sekä uuden ajan osaajille. 

Ekosysteemin osaamiskärjet

Uudistuvan teollisuuden ekosysteemin agendalla on myös vauhdittaa älykästä valmistamista ja vihreää ja digitaalista siirtymää sekä luoda edellytyksiä teollisuus 5.0:n toteutumiselle – unohtamatta kyberturvallisten digitaalisten ratkaisuiden ja teollisuusyritysten resilienssin varmistamista. Kehitystyötä tehdään yhdessä alueen teollisuuden yritysten, Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä muiden tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.

 

Tutkimuksen ja kehityksen keskeisimmät osaamisalat alueella:

1) Uudet tuotanto- ja valmistusteknologiat:

  • Vetytalous: polttokennoteknologian parantaminen ja vedyn puhdistaminen
  • Energiantuotanto ja -varastointi, mukaan lukien uudet akkuteknologiat (no-CO2)
  • Resurssiviisaat ja hiilineutraalit valmistusteknologiat 

2) Uudet materiaali ja -kiertotalousratkaisut 

  • Vähähiiliset ratkaisut, biomassan hyödyntäminen sekä kriittisten raaka-aineiden talteenotto
  • Materiaalivirtojen karakterisointi paremman hyödynnettävyyden näkökulmasta
  • Biokuitupohjaisten materiaalien funktionaalisen pinnoituksen kehittäminen
  • Biopohjaisten materiaalien käytön edistäminen
  • Biokuitupohjaisten tekstiilien funktionalisointi 

4) Älykäs valmistaminen ja teollisuus 5.0 

  • Laskennallinen päätöksenteko
  • Tekoälyohjatut järjestelmät, robotiikka, digitaaliset kaksoset, resurssiviisaus sekä tuotannon tehokkuusnäkökulmat 

5) Kyberturvalliset digitaaliset ratkaisut teollisuuteen ja 
yhteiskuntaan 

 

Tule mukaan!

Yhdessä tehtävä ekosysteemityö johtaa esimerkiksi tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöhön, rohkeisiin kokeiluihin, tiedon ja osaamisen vahvistamiseen, uuteen liiketoimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin, uusiin työpaikkoihin ja globaalisti avautuviin oviin. 

Ajankohtaista

Ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä Timoon tai laita viestiä viereisen lomakkeen kautta!


Timo Harju

Timo Harju

projektipäällikkö, Uudistuva teollisuus ekosysteemi
 050 595 9198
timo.harju@jyvaskyla.fi 

Jyväskylä on solminut Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Valtion ja yliopistokaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan lähivuosien strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnasta. Jyväskylän ekosysteemisopimuksen strategisen tason painopisteet ovat: liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi ja uudistuva teollisuus. Ekosysteemisopimus tukee kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja elinvoimaa sekä työllisyyttä ja osaamista. Sen avulla myös vahvistetaan Jyväskylän mainetta kansainvälisesti vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena. Sopimuksella edistetään Suomen hallituksen asettaman tavoitteen TKI-panostusten nostamisesta 2,7 prosentista 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Rahoittajana toimii Keski-Suomen liitto.