designer hand working with  digital tablet and laptop and notebook stack and eye glass on wooden desk in office

Yksinyrittäjän toimintatuen haku on päättynyt

Tälle sivulle on koottu hakuohjeet valtion yksinyrittäjien toimintatuen hakemisesta.

Yksinyrittäjän toimintatuki on määrältään 2000 euroa. Tukea haetaan yrityksen kotikunnasta. Kukin kaupunki ja kunta saa tukipotista myönnettäväkseen yksinyrittäjien määrään sidotun osan. Jyväskylän kaupungissa tuen piiriin kuuluu 4131 yritystä ja tukirahoituksen määrä on  5 151 849 euroa.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Tuen hakuaika on päättynyt 30.9.2020.

Jyväskylän kaupungin yrityskehityspalvelut auttavat alueen yrittäjiä hakemusten kanssa yritysneuvonnan palvelunumerossa 014 266 0138. Numeroon voi soittaa arkisin klo 8-16.

Katso yksinyrittäjätuen usein kysytyt kysymykset täältä

Tuen saamisen edellytykset

Avustusta voi saada päätoiminen yksinyrittäjä, mukaan lukien freelancerit, jolla ei ole työntekijöitä tai yrittäjäkumppania. Yrittäjän pitää osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on 16.3.2020 jälkeen heikentynyt koronaviruksen takia ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä, eikä sillä saa olla verovelkaa.

Tukea haetaan yrityksen kotipaikkakunnasta YTJ:ssä olevien tietojen mukaan. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Saat jokaisesta kohdasta lisätietoja klikkaamalla kohdan auki. Lisää kysymyksiä ja vastauksia aiheesta Työ- ja elinkeinoministeriön kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa -sivuilta. 

Yrittäjä katsotaan päätoimiseksi, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa tekijää, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.

Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

Mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee sillä olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen hakemuksen lähettämistä.

Mikäli olet vasta hakenut Verohallinnon ohjeen mukaisesti koronapandemian vuoksi maksulykkäystä ja hakemus käsitellään aikaisintaan kesäkuun alussa, on mahdollista, että maksulykkäyksen alaiset verosi näkyvät verovelkatodistuksessa. Tässä tapauksessa anna hakemuslomakkeella vapaamuotoinen selvitys. Maksusuunnitelmaa tässä tapauksessa ei tarvitse esittää.

Voit tilata verovelkatodistuksen itse OmaVero-palvelusta.  Katso ohjeet täältä.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Mitä tarvitset hakua varten?

Hakemuksen yhteydessä sinun täytyy tehdä lyhyt selvitys yrityksesi taloudellisesta tilasta ennen 31.12.2019 sekä nyt alkuvuonna.

Hakulomakkeeseen täytetään seuraavat tiedot: 

  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Aiemmin saadut de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana (mikäli yritys on saanut tukea)
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten avustus tullaan käyttämään)

Hakemukseen mukaan liitettävät asiakirjat:

  • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Mikäli aiot hakea yksinyrittäjätukea, suosittelemme pyytämään tarvittavat liitteet kirjanpitäjältä jo ennakkoon. Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa ne oikeiksi.

Tukihakemusten käsittely

Jyväskylän kaupunki arvioi saapuneet hakemukset hakemusten vastaanottojärjestyksessä. Tällä hetkellä yksinyrittäjien tuen käsittely ja maksatus kestää noin 2 viikkoa. Jos päätökseen liittyvät selvitykset liitteineen ovat kunnossa, päätös voi tulla nopeamminkin. 

Päätöksenteon jälkeen saat tiedoksiannon päätöksestä ensisijaisesti sähköpostiisi. Myönteisen päätöksen saaneiden tukihakemus siirtyy automaattisesti maksatukseen hakemuksessa antamiesi pankkiyhteystietojen perusteella – sinun ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta tai hyväksyntää maksatusta varten.

Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö