businessman hand working with modern technology digital tablet computer and graphics layer effect as business strategy concept

Yritysten digikyvykkyyskoulutukset

Onko yrityksesi digikyvykkyystaidoissa kehittämisen varaa? Kuinka hyödyntää digitalisaatiota yrityksessä tai organisaatiossa? Kuinka luoda arvoa hyödyntäen uusia digitaalisia teknologioita palveluinnovaatioissa sekä palvelujen digitalisoinnissa? Jos esimerkiksi digitalisaation kehittämisen johtaminen, digiturvallisuus tai tekoäly mietityttää, ilmoittaudu mukaan digikyvykkyyskoulutuksiin. 

Business Jyväskylä järjestää digikyvykkyyskoulutuksia yrityksille yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutusten tavoitteena on kehittää yritysten digikyvykkyyttä. Koulutukset toteutetaan osana "Yritysten digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen 2021-2023" hanketta jonka rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahasto ESR:n tuella REACT-EU -hankkeena. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Digikyvykkyyskoulutusten aiheet:

  • Digitalisaation kehittämisen johtaminen
  • Digitaaliset alustat ja Alustatalous, ml. rajapinnat
  • Tietoturva, Digiturvallisuus, Kyberturvallisuus ja Kokonaisturvallisuus
  • Data, Datatalous ja Dataliiketoiminta
  • Tiedon siirto, konnektiviteetti & IoT
  • Tekoäly, oppivat järjestelmät ja analytiikka

Tulevien koulutuksien aloitusaikataulut

Seuraava koulutusjakso järjestetään Jyväskylän yliopiston toimesta ja sen aiheena on digitalisaation kehittämisen johtaminen. 

Koulutusten päivämäärät: pe 2.9. klo 12-16, pe 9.9. klo 12-16 ja pe 16.9.. klo 12-16

Sijainti: Agora (Mattilanniemi 2)

Kolmipäiväisessä työpajassa käsitellään palvelujen digitalisaation sekä digitaalisen transformaation erityispiirteitä ja kartoitetaan tavoitteita digitalisaatiostrategian muodostamiselle. Koulutuksessa hyödynnetään asiakaslähtöistä suunnittelua ja muodostetaan palvelumuotoiluideoita vauhdittamaan arvon yhteisluontia digitaalisia teknologioita hyödyntäen. Työpajapäivien aikana priorisoidaan 1–3 yritysten kehittämää ideaa palvelumuotoilun kärkihankkeiksi ja näitä ideoita jatkokehitetään täysipainoisiksi palvelukonsepteiksi MINDS-palvelumuotoilumenetelmää hyödyntäen. Työpajoissa pilotoidaan erilaisia työskentelytapoja digitaalisten palvelujen innovointia, muotoilua ja jatkokehitystä varten. Tässä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan virtuaalitodellisuusteknologia-alustaa (Horizon Workrooms).

Ilmoittaudu digikyvykkyyskoulutuksiin

Jyväskylän Yliopiston digikyvykkyyskoulutukset

Digitalisaatioon ja palveluinnovaatioihin keskittyvät työpajat kokoavat organisaation jäseniä, sidosryhmiä sekä asiantuntijoita kehittämään digitalisaatiokyvykkyyksiään ja etsimään konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin. Työpajat muodostavat kolmen yrityksille suunnatun teeman sarjan, jossa jalkautamme yhdessä digitalisaation ja palvelumuotoilun uusinta tutkimustietoa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Koulutuksen ajankohdista kysytään ilmoittautumislomakkeella ja tiedot aloitusajankohdasta tarkentuvat myöhemmin. 

Työpajojen teemoina ovat:

Digitalisaation kehittämisen johtaminen

Kolmipäiväisessä työpajassa käsitellään palvelujen digitalisaation sekä digitaalisen transformaation erityispiirteitä ja kartoitetaan tavoitteita digitalisaatiostrategian muodostamiselle. Koulutuksessa hyödynnetään asiakaslähtöistä suunnittelua ja muodostetaan palvelumuotoiluideoita vauhdittamaan arvon yhteisluontia digitaalisia teknologioita hyödyntäen. Työpajapäivien aikana priorisoidaan 1–3 yritysten kehittämää ideaa palvelumuotoilun kärkihankkeiksi ja näitä ideoita jatkokehitetään täysipainoisiksi palvelukonsepteiksi MINDS-palvelumuotoilumenetelmää hyödyntäen. Työpajoissa pilotoidaan erilaisia työskentelytapoja digitaalisten palvelujen innovointia, muotoilua ja jatkokehitystä varten. Tässä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan virtuaalitodellisuusteknologia-alustaa (Horizon Workrooms).

 

Digitaaliset alustat ja Alustatalous, ml. rajapinnat

Nykypäivän digitaalisessa liiketoiminnassa erilaiset alustaliiketoimintamallit ovat olennaisessa roolissa. Kolmipäiväisen työpajassa tutustutaan seuraaviin alustatalouden käsitteisiin: Alusta palveluna (”Platform as a Service”), alustat kolmansien osapuolten kehityksen tukena ja alustojen erilaiset arkkitehtuurit. Työpajassa kartoitetaan lisäksi osallistujien tavoitteita digitaaliseen alustatalouteen ja alustoihin strategian muodostamiselle. Työpajapäivien aikana priorisoidaan 1–3 yritysten kehittämää ideaa palvelumuotoilun kärkihankkeiksi ja näitä ideoita jatkokehitetään täysipainoisiksi palvelukonsepteiksi MINDS-palvelumuotoilumenetelmää hyödyntäen. Työpajoissa pilotoidaan erilaisia työskentelytapoja alustakonseptien innovointia, palvelumuotoilua ja jatkokehitystä varten. Tässä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan virtuaalitodellisuusteknologia-alustaa (Horizon Workrooms).

 

Data, Datatalous ja Dataliiketoiminta

Kolmipäiväisessä työpajasarjassa esitellään tiedon tuottamista ja hyödyntämisen keskeisiä periaatteita ja perehdytään dataliiketoimintaan. Työpajojen alkuosassa asetetaan tavoitteet, menetelmät, sisällöt sekä mittarit tiedon tuottamiselle datan pohjalta. Lisäksi kartoitetaan osallistujien tavoitteita dataliiketoiminnan strategian muodostamiselle. Työpajapäivien aikana priorisoidaan 1–3 yritysten kehittämää ideaa palvelumuotoilun kärkihankkeiksi ja näitä ideoita jatkokehitetään täysipainoisiksi palvelukonsepteiksi MINDS-palvelumuotoilumenetelmää hyödyntäen. Työpajoissa pilotoidaan erilaisia työskentelytapoja dataliiketoimintakonseptien innovointia, palvelumuotoilua ja jatkokehitystä varten. Tässä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan virtuaalitodellisuusteknologia-alustaa (Horizon Workrooms).

Seuraava koulutusjakso datasta, datataloudesta ja dataliiketoiminnasta järjestetään elo-syyskuussa 2022. 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun digikyvykkyyskoulutukset

 

Digitalisaatioon ja palveluinnovaatioihin keskittyvät työpajat kokoavat organisaation jäseniä, sidosryhmiä sekä asiantuntijoita kehittämään digitalisaatiokyvykkyyksiään ja etsimään konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin. Työpajat muodostavat kolmen yrityksille suunnatun teeman sarjan, jossa jalkautamme yhdessä digitalisaation ja palvelumuotoilun uusinta tutkimustietoa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Työpajojen teemoina ovat:

 

Tietoturva, digiturvallisuus, kyberturvallisuus ja kokonaisturvallisuus

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa koulutuksiin osallistuville henkilöille perustiedot ja -osaaminen siihen, miten kyberturvallisuuteen pitäisi suhtautua ja miten tämä tulisi huomioida omassa työssään. Koulutuksen myötä osallistujat hallitsevat keskeisimmät tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät käsitteet, nykytilanteen, uhat ja hyökkäystavat. Tämän lisäksi osallistujat kartuttavat käsitystä siitä, miten nämä vaikuttavat henkilökohtaiseen, yhteiskunnalliseen ja organisaation kyberturvallisuuteen. 

 

Tiedon siirto, konnektiviteetti & IoT

Tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden käyttämien tietoverkkojen toimintaperiaatteiden ja protokollien tunteminen on nykypäivänä yhä tärkeämpää.  Koulutuksen osallistujat oppivat tietoverkoissa käytettävien laitteiden (esimerkiksi reitittimet, palomuurit ja langattomat tukiasemat) toimintaperiaatteet ja -tarkoituksen. IoT eli Internet of things tuo mahdollisuuksia osana digitalisaation tuomaa yhteiskunnan muutosta, koulutuksen avulla osallistujat oppivat tunnistamaan näitä mahdollisuuksia. Osallistujat oppivat tuntemaan IoT-arvoketjun koostumuksen ja ymmärtämään arvoketjun eri osa-alueiden teknologioihin ja niiden valintaan vaikuttavat asiat.

Seuraava koulutusjakso tästä aihealueesta järjestetään elo-syyskuussa 2022. 

 

Tekoäly, oppivat järjestelmät ja analytiikka

Tämän koulutuksen avulla osallistujat tietävät ja ymmärtävät, mitä termit tekoäly, oppivat järjestelmät ja analytiikka tarkoittavat ja mikä on niiden merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksessa saadaan aitoja käytännön esimerkkejä koulutuksen aiheista ja sovelletaan teoriaa käytäntöön.

Ilmoittaudu mukaan digikyvykkyyskoulutuksiin

Ota askel digikyvykkäämpään suuntaan ja ilmoittaudu mukaan digikyvykkyyskoulutuksiin.

Ilmoittaudu digikyvykkyyskoulutuksiin

ESR_ja_vipuvoimaa_eu_logot

 

Mika Kataikko, projektipäällikkö, Smart City-hankkeiden digitalisaatio

3arrows-big

Liity postituslistalle!

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background