hhub-2021-hires-6841-2

HHub - liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemi

HHub on voimakkaasti kasvava hyvinvointi- ja liikuntatietoon sekä -osaamiseen perustuva ekosysteemi, joka tukee kokonaisvaltaisesti ihmisen suorituskykyä ja hyvinvointia. Ideologia perustuu ennaltaehkäisevään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä suorituskyvyn optimointiin. ”Wellness, not illness” kuvaa ajattelutapaa. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämisen ekosysteemi on aidosti holistinen kattaen kaiken teknologiasta ravintoon, etäkuntoutuksesta motivaatioon ja aivotutkimukseen. 

HHub-ekosysteemin tavoitteena on edistää alan liiketoiminnan kehitystä ja kasvua tutkimus- ja liiketoimintaverkostojen kautta. 

Lue lisää HHub-sivustolta

HHub - älykkään hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lippulaiva

HHub rakentuu vahvasti Pohjoismaiden merkittävimmän liikunta- ja hyvinvointikeskittymän, Hippoksen, ympärille. Hippos on 150 miljoonan euron investointi, joka sijoittuu Jyväskylään.

HHub-ekosysteemin perusta on Jyväskylän vahvassa liikunta- ja terveystieteiden osaamisessa, joka on arvioitu maailman 9. parhaaksi liikuntatieteellisten tiedekuntien joukosta ShanghaiRankingissa. Vahvaa TKI-osaamista ekosysteemityöhön tuovat myös Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu ja Liikunnan ja kansanterveydenedistämissäätiö Likes, joiden tutkimusyksiköt sijaitsevat Jyväskylässä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK:n kuntoutusinstituutti on myös tärkeä kehittämiskumppani. Näille on hyvä perustaa mittavaa, kansainvälistä verkostoyhteistyötä. 

HHub - älykkään hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lippulaiva
Älykkään suorityskyvyn ekosysteemi HHub

Tule mukaan!

Yhdessä tehtävä ekosysteemityö johtaa esimerkiksi tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöhön, rohkeisiin kokeiluihin, tiedon ja osaamisen vahvistamiseen, uuteen liiketoimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin, uusiin työpaikkoihin ja globaalisti avautuviin oviin. 

Nina Rautiainen, projektipäällikkö, Hippos Innovaatiot ja kasvuliiketoiminta

Jyväskylä on solminut Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Valtion ja yliopistokaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan lähivuosien strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnasta. Jyväskylän ekosysteemisopimuksen strategisen tason painopisteet ovat: liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi ja uudistuva teollisuus. Ekosysteemisopimus tukee kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja elinvoimaa sekä työllisyyttä ja osaamista. Sen avulla myös vahvistetaan Jyväskylän mainetta kansainvälisesti vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena. Sopimuksella edistetään Suomen hallituksen asettaman tavoitteen TKI-panostusten nostamisesta 2,7 prosentista 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. 

3arrows-big

Liity postituslistalle!

Liity postituslistalle! Saat tuoreimmat uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

Form background